Thông tin liên hệ trực tiếp tới cơ quan


Logo Sở Thông tin và Truyền thông
Sở Thông tin và Truyền thông
 • Điện thoại: 02213867089
 • Email: sotttt@hungyen.gov.vn
 • Fax: (0221)3867090
 • Địa chỉ cơ quan: Đường Nguyễn Lương Bằng- Thành phố Hưng Yên - Tỉnh Hưng Yên
 • Website: http://sotttt.hungyen.gov.vn
Logo Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • Điện thoại: (0221)3863460
 • Email: dpihungyen@gmail.com
 • Địa chỉ cơ quan: Số 8 Chùa Chuông - Phường Hiến Nam - Thành phố Hưng Yên
 • Website: http://sokhdt.hungyen.gov.vn
Logo Sở Y Tế tỉnh Hưng Yên
Sở Y Tế tỉnh Hưng Yên
 • Điện thoại: (0221)3863658
 • Email: vanphong.soyt@hungyen.gov.vn
 • Địa chỉ cơ quan: Đường Hải Thượng Lãn Ông - Phường An Tảo - Thành phố Hưng Yên
 • Website: http://soyte.hungyen.gov.vn
Logo Sở Giao thông Vận tải
Sở Giao thông Vận tải
 • Điện thoại: (0221)3863413
 • Email: sogtvt@hungyen.gov.vn
 • Địa chỉ cơ quan: Đường Quảng Trường - Phường Hiến Nam - TP Hưng yên - Tỉnh HY
 • Website: http://sogtvt.hungyen.gov.vn
Logo Sở Nội Vụ
Sở Nội Vụ
 • Điện thoại: (0221)3863434
 • Email: snv@hungyen.gov.vn
 • Địa chỉ cơ quan: Số 6 đường Chùa Chuông - Phường Hiến Nam - Thành phố Hưng Yên
 • Website: http://sonv.hungyen.gov.vn
Logo Sở Tài chính
Sở Tài chính
 • Điện thoại: (0221)3863446
 • Email: motcua.stc@hungyen.gov.vn
 • Địa chỉ cơ quan: Số 535 - Đường Nguyễn Linh - Phường Hiến Nam - Thành phố Hưng Yên
 • Website: http://sotaichinh.hungyen.gov.vn
Logo Sở Tài Nguyên Môi Trường
Sở Tài Nguyên Môi Trường
 • Điện thoại: (0221)3863624
 • Email: sotnmt@hungyen.gov.vn
 • Fax: (0221)3515091
 • Địa chỉ cơ quan: Số 437 Nguyễn Văn Linh - Thành phố Hưng Yên
 • Website: http://sotnmt.hungyen.gov.vn
Logo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
 • Điện thoại: (0221)3863531
 • Email: vanphong.sld@hungyen.gov.vn
 • Địa chỉ cơ quan: Số 533 Nguyễn Văn Linh - Thành phố Hưng Yên - Tỉnh Hưng Yên
 • Website: http://soldtbxh.hungyen.gov.vn
Logo Sở Khoa học và Công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ
 • Điện thoại: (0221)3863542
 • Email: sokhcn@hungyen.gov.vn
 • Fax: (0221)3863540
 • Địa chỉ cơ quan: Đường An Vũ, Phường Hiến Nam, Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
 • Website: http://khcnhungyen.gov.vn
Logo Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Giáo dục và Đào tạo
 • Điện thoại: (0221)3863797
 • Email: vanphong.sohungyen@moet.edu.vn
 • Fax: (0221)3863797
 • Địa chỉ cơ quan: Số 603 Đường Nguyễn Văn Linh - Phường An Tảo - TP. Hưng Yên
 • Website: http://hungyen.edu.vn
Logo Sở Công thương
Sở Công thương
 • Điện thoại: 0221.3862779
 • Email: soct@hungyen.gov.vn
 • Fax: 0221.3.862.779
 • Địa chỉ cơ quan: Đường Quảng Trường - Phường Hiến Nam - Thành phố Hưng Yên
 • Website: http://socongthuong.hungyen.gov.vn
Logo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • Điện thoại: (0221)3863596
 • Email: sonnptnt@hungyen.gov.vn
 • Fax: (0221)3863596
 • Địa chỉ cơ quan: Số 1 Nguyễn Lương Bằng - Phường Hiến Nam - tp. Hưng Yên - tỉnh Hưng Yên
 • Website: http://sonnptnt.hungyen.gov.vn
Logo Thanh tra tỉnh
Thanh tra tỉnh
 • Điện thoại: (0221)3863646
 • Email: thanhtra@hungyen.gov.vn
 • Fax: (0221)3863646
 • Địa chỉ cơ quan: 458 - Nguyễn Văn Linh - Phường Lam Sơn - TP. Hưng Yên - tỉnh Hưng Yên
 • Website: http://thanhtra.hungyen.gov.vn
Logo Sở Xây dựng
Sở Xây dựng
 • Điện thoại: (0221)3863589
 • Email: soxd@hungyen.gov.vn
 • Fax: (0221)3865538
 • Địa chỉ cơ quan: Số 685 Nguyễn Văn Linh - Thành phố Hưng Yên
 • Website: http://soxaydung.hungyen.gov.vn
Logo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • Điện thoại: 0221.3552559
 • Email: 0221.3551176
 • Địa chỉ cơ quan: Đường Quảng Trường - Phường Hiến Nam - Thành phố Hưng Yên
 • Website: http://sovhttdl.hungyen.gov.vn
Logo Sở Tư pháp
Sở Tư pháp
 • Điện thoại: (0221)3551295
 • Email: sotuphap@hungyen.gov.vn
 • Địa chỉ cơ quan: Số 19 đường An Vũ - Phường Hiến Nam - Thành phố Hưng Yên
 • Website: http://sotuphap.hungyen.gov.vn
Logo UBND Thành phố Hưng Yên
UBND Thành phố Hưng Yên
 • Điện thoại: 0221.3.862.305
 • Email: tphungyen@hungyen.gov.vn
 • Fax: (0221)3863876
 • Địa chỉ cơ quan: số 568 Triệu Quang Phục, phường Hiến Nam, thành phổ Hưng Yên
Logo UBND Huyện Kim Động
UBND Huyện Kim Động
 • Điện thoại: 02213.810.676
 • Email: motcua.kd@hungyen.gov.vn
 • Địa chỉ cơ quan: Số 408, đường Nguyễn Bình, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động
Logo UBND Huyện Ân Thi
UBND Huyện Ân Thi
 • Điện thoại: 0915 325 358
 • Email: motcua.at@hungyen.gov.vn
 • Địa chỉ cơ quan: Phố Hoàng Văn Thụ, thị trấn Ân Thi, tỉnh Hưng Yên
Logo UBND Huyện Khoái Châu
UBND Huyện Khoái Châu
 • Điện thoại: 0964.654.399
 • Email: vhtt.kc@hungyen.gov.vn
 • Địa chỉ cơ quan: số 55 đường Nguyễn Khoái, trị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
Logo UBND Thị xã Mỹ Hào
UBND Thị xã Mỹ Hào
 • Điện thoại: 0981.758.568
 • Email: motcua.txmh@hungyen.gov.vn
 • Địa chỉ cơ quan: Số 18 đường Phó Đức Chính, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào
Logo UBND Huyện Tiên Lữ
UBND Huyện Tiên Lữ
 • Điện thoại: 0366.501.888
 • Email: motcua.tl@hungyen.gov.vn
 • Địa chỉ cơ quan: Thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên
Logo UBND Huyện Phù Cừ
UBND Huyện Phù Cừ
 • Điện thoại: 0221.3.850.989
 • Email: vp.pc@hungyen.gov.vn
 • Fax: (0221)3854092
 • Địa chỉ cơ quan: Thị trấn Trần Cao - Huyện Phù Cừ
Logo UBND Huyện Yên Mỹ
UBND Huyện Yên Mỹ
 • Điện thoại: 0969.880.350
 • Email: bophanmotcuayenmy@gmail.com
 • Địa chỉ cơ quan: xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên
Logo UBND Huyện Văn Lâm
UBND Huyện Văn Lâm
 • Điện thoại: 0221.3.985.669
 • Email: ubndhvanlam@hungyen.gov.vn
 • Địa chỉ cơ quan: xã Đình Dù, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên
Logo UBND Huyện Văn Giang
UBND Huyện Văn Giang
 • Điện thoại: 0974.783.509
 • Email: motcuavangianghy@gmail.com
 • Fax: (0221)3931535
 • Địa chỉ cơ quan: xã Cửu Cao, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên