Thông tin liên hệ trực tiếp tới cơ quan


Logo Sở Thông tin và Truyền thông
Sở Thông tin và Truyền thông
 • Điện thoại: 02213867089
 • Email: sotttt@hungyen.gov.vn
 • Fax: (0221)3867090
 • Địa chỉ cơ quan: Đường Nguyễn Lương Bằng- Thành phố Hưng Yên - Tỉnh Hưng Yên
 • Website: http://sotttt.hungyen.gov.vn
Logo Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • Điện thoại: (0221)3863460
 • Email: dpihungyen@gmail.com
 • Địa chỉ cơ quan: Số 8 Chùa Chuông - Phường Hiến Nam - Thành phố Hưng Yên
 • Website: http://sokhdt.hungyen.gov.vn
Logo Sở Y Tế tỉnh Hưng Yên
Sở Y Tế tỉnh Hưng Yên
 • Điện thoại: (0221)3863658
 • Email: vanphong.soyt@hungyen.gov.vn
 • Địa chỉ cơ quan: Đường Hải Thượng Lãn Ông - Phường An Tảo - Thành phố Hưng Yên
 • Website: http://soyte.hungyen.gov.vn
Logo Sở Giao thông Vận tải
Sở Giao thông Vận tải
 • Điện thoại: (0221)3863413
 • Email: sogtvt@hungyen.gov.vn
 • Địa chỉ cơ quan: Đường Quảng Trường - Phường Hiến Nam - TP Hưng yên - Tỉnh HY
 • Website: http://sogtvt.hungyen.gov.vn
Logo Sở Nội Vụ
Sở Nội Vụ
 • Điện thoại: (0221)3863434
 • Email: snv@hungyen.gov.vn
 • Địa chỉ cơ quan: Số 6 đường Chùa Chuông - Phường Hiến Nam - Thành phố Hưng Yên
 • Website: http://sonv.hungyen.gov.vn
Logo Sở Tài chính
Sở Tài chính
 • Điện thoại: (0221)3863446
 • Email: motcua.stc@hungyen.gov.vn
 • Địa chỉ cơ quan: Số 535 - Đường Nguyễn Linh - Phường Hiến Nam - Thành phố Hưng Yên
 • Website: http://sotaichinh.hungyen.gov.vn
Logo Sở Tài Nguyên Môi Trường
Sở Tài Nguyên Môi Trường
 • Điện thoại: (0221)3863624
 • Email: sotnmt@hungyen.gov.vn
 • Fax: (0221)3515091
 • Địa chỉ cơ quan: Số 437 Nguyễn Văn Linh - Thành phố Hưng Yên
 • Website: http://sotnmt.hungyen.gov.vn
Logo Sở Lao động, Thương binh – Xã hội
Sở Lao động, Thương binh – Xã hội
 • Điện thoại: (0221)3863531
 • Email: vanphong.sld@hungyen.gov.vn
 • Địa chỉ cơ quan: Số 533 Nguyễn Văn Linh - Thành phố Hưng Yên - Tỉnh Hưng Yên
 • Website: http://soldtbxh.hungyen.gov.vn
Logo Sở Khoa học và Công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ
 • Điện thoại: (0221)3863542
 • Email: sokhcn@hungyen.gov.vn
 • Fax: (0221)3863540
 • Địa chỉ cơ quan: Đường An Vũ, Phường Hiến Nam, Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
 • Website: http://khcnhungyen.gov.vn
Logo Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Giáo dục và Đào tạo
 • Điện thoại: (0221)3863797
 • Email: vanphong.sohungyen@moet.edu.vn
 • Fax: (0221)3863797
 • Địa chỉ cơ quan: Số 603 Đường Nguyễn Văn Linh - Phường An Tảo - TP. Hưng Yên
 • Website: http://hungyen.edu.vn
Logo Sở Công thương
Sở Công thương
 • Điện thoại: 0221.3862779
 • Email: soct@hungyen.gov.vn
 • Fax: 0221.3.862.779
 • Địa chỉ cơ quan: Đường Quảng Trường - Phường Hiến Nam - Thành phố Hưng Yên
 • Website: http://socongthuong.hungyen.gov.vn
Logo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • Điện thoại: (0221)3863596
 • Email: sonnptnt@hungyen.gov.vn
 • Fax: (0221)3863596
 • Địa chỉ cơ quan: Số 1 Nguyễn Lương Bằng - Phường Hiến Nam - tp. Hưng Yên - tỉnh Hưng Yên
 • Website: http://sonnptnt.hungyen.gov.vn
Logo Thanh tra tỉnh
Thanh tra tỉnh
 • Điện thoại: (0221)3863646
 • Email: thanhtra@hungyen.gov.vn
 • Fax: (0221)3863646
 • Địa chỉ cơ quan: 458 - Nguyễn Văn Linh - Phường Lam Sơn - TP. Hưng Yên - tỉnh Hưng Yên
 • Website: http://thanhtra.hungyen.gov.vn
Logo Sở Xây dựng
Sở Xây dựng
 • Điện thoại: (0221)3863589
 • Email: soxd@hungyen.gov.vn
 • Fax: (0221)3865538
 • Địa chỉ cơ quan: Số 685 Nguyễn Văn Linh - Thành phố Hưng Yên
 • Website: http://soxaydung.hungyen.gov.vn
Logo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • Điện thoại: 0221.3552559
 • Email: 0221.3551176
 • Địa chỉ cơ quan: Đường Quảng Trường - Phường Hiến Nam - Thành phố Hưng Yên
 • Website: http://sovhttdl.hungyen.gov.vn
Logo Sở Tư pháp
Sở Tư pháp
 • Điện thoại: (0221)3551295
 • Email: sotuphap@hungyen.gov.vn
 • Địa chỉ cơ quan: Số 19 đường An Vũ - Phường Hiến Nam - Thành phố Hưng Yên
 • Website: http://sotuphap.hungyen.gov.vn
Logo UBND Thành phố Hưng Yên
UBND Thành phố Hưng Yên
 • Điện thoại: (0221)3862305
 • Email: tphungyen@hungyen.gov.vn
 • Fax: (0221)3863876
 • Địa chỉ cơ quan: Số 568, đường Triệu Quang Phục, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.
Logo UBND Huyện Kim Động
UBND Huyện Kim Động
 • Điện thoại: (0221)3811304
 • Địa chỉ cơ quan: TT Lương Bằng, Huyện Kim Động, Tỉnh Hưng Yên
Logo UBND Huyện Khoái Châu
UBND Huyện Khoái Châu
 • Điện thoại: ĐC Chi - phụ trách Tư pháp 096 4654399; ĐC Thắng - phụ trách đăng ký kinh doanh 078 2162622
 • Địa chỉ cơ quan: TT Khoái Châu, Huyện Khoái Châu, Tỉnh Hưng Yên
Logo UBND Thị xã Mỹ Hào
UBND Thị xã Mỹ Hào
 • Điện thoại: Trưởng bộ phận Một cửa: 0972405436
Logo UBND Huyện Tiên Lữ
UBND Huyện Tiên Lữ
 • Điện thoại: (0221)3873345
 • Email: tienlu@hungyen.gov.vn
 • Địa chỉ cơ quan: Thị trấn Vương - Huyện Tiên Lữ - Tỉnh Hưng Yên
Logo UBND Huyện Phù Cừ
UBND Huyện Phù Cừ
 • Điện thoại: (0221)3854850
 • Email: huyenuyphucu.hy@gmail.com
 • Fax: (0221)3854092
 • Địa chỉ cơ quan: Thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
Logo UBND Huyện Văn Lâm
UBND Huyện Văn Lâm
 • Điện thoại: (0221)3985074
 • Email: ubndhvanlam@hungyen.gov.vn
 • Địa chỉ cơ quan: Thị trấn Như Quỳnh - huyện Văn Lâm - tỉnh Hưng Yên
Logo UBND Huyện Văn Giang
UBND Huyện Văn Giang
 • Điện thoại: (0221)3931535
 • Email: vanynguyen6688@gmail.com
 • Fax: (0221)3931535
 • Địa chỉ cơ quan: Thị trấn Văn Giang - huyện Văn Giang - tỉnh Hưng Yên