Tình hình xử lý hồ sơ năm 2023
Hồ sơ tiếp nhận
97.473
hồ sơ
Hồ sơ đã giải quyết
93.787
hồ sơ

thời gian cập nhật số liệu: 21/03/2023 05:26:40

DANH SÁCH HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT
  Đang tải danh sách...
THỐNG KÊ THEO CƠ QUAN NĂM 2023

thời gian cập nhật số liệu: 21/03/2023 05:26:40

Số lượt truy cập
37656476
Đang online: 48
Hôm qua: 38390
Tháng trước: 1071559
Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
 • Đã tiếp nhận 30.508 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 30.563 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 30.492 hồ sơ
 • Quá hạn 71 hồ sơ
 • Tháng
  3/2023
  99,8% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 44.704 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 43.071 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 43.033 hồ sơ
 • Quá hạn 38 hồ sơ
 • Tháng
  2/2023
  99,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 22.921 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 24.142 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 24.125 hồ sơ
 • Quá hạn 17 hồ sơ
 • Tháng
  1/2023
  99,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 45.893 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 51.867 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 45.699 hồ sơ
 • Quá hạn 6.168 hồ sơ
 • Tháng
  12/2022
  88,1% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 56.535 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 56.252 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 56.056 hồ sơ
 • Quá hạn 196 hồ sơ
 • Tháng
  11/2022
  99,7% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 137.493 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 137.227 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 137.192 hồ sơ
 • Quá hạn 35 hồ sơ
 • Tháng
  10/2022
  100% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 53.725 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 53.366 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 53.235 hồ sơ
 • Quá hạn 131 hồ sơ
 • Tháng
  9/2022
  99,8% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 55.323 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 54.676 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 54.600 hồ sơ
 • Quá hạn 76 hồ sơ
 • Tháng
  8/2022
  99,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 41.056 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 41.464 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 41.264 hồ sơ
 • Quá hạn 200 hồ sơ
 • Tháng
  7/2022
  99,5% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 38.175 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 38.266 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 38.162 hồ sơ
 • Quá hạn 104 hồ sơ
 • Tháng
  6/2022
  99,7% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 35.465 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 35.234 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 35.164 hồ sơ
 • Quá hạn 70 hồ sơ
 • Tháng
  5/2022
  99,8% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 37.476 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 37.029 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 36.859 hồ sơ
 • Quá hạn 170 hồ sơ
 • Tháng
  4/2022
  99,5% đúng hạn
Giới thiệu

Cổng dịch vụ công trực tuyến

Là nơi thực hiện chức năng "Một cửa điện tử" cho phép tiếp nhận, xử lý, chuyển trả kết quả cũng như tra cứu về tình trạng xử lý hồ sơ Thủ tục hành chính các cơ quan nhà nước Tỉnh thành

Dịch vụ công trực tuyến

Là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1

Là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến
1
Đăng ký/Đăng nhập
2
Lựa chọn DVC
3
Nộp hồ sơ trực tuyến
4
Theo dõi kết quả
5
Nhận kết quả
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN