Tình hình xử lý hồ sơ năm 2023
Hồ sơ tiếp nhận
27.399
hồ sơ
Hồ sơ đã giải quyết
24.946
hồ sơ

thời gian cập nhật số liệu: 03/02/2023 09:35:33

DANH SÁCH HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT
  Đang tải danh sách...
THỐNG KÊ THEO CƠ QUAN NĂM 2023

thời gian cập nhật số liệu: 03/02/2023 09:35:33

Số lượt truy cập
35820917
Đang online: 27
Hôm qua: 39174
Tháng trước: 1077323
Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
 • Đã tiếp nhận 4.584 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 4.054 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 4.046 hồ sơ
 • Quá hạn 8 hồ sơ
 • Tháng
  2/2023
  99,8% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 22.953 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 24.157 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 24.129 hồ sơ
 • Quá hạn 28 hồ sơ
 • Tháng
  1/2023
  99,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 45.957 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 51.900 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 45.730 hồ sơ
 • Quá hạn 6.170 hồ sơ
 • Tháng
  12/2022
  88,1% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 56.573 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 56.253 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 56.056 hồ sơ
 • Quá hạn 197 hồ sơ
 • Tháng
  11/2022
  99,6% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 137.509 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 137.227 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 137.192 hồ sơ
 • Quá hạn 35 hồ sơ
 • Tháng
  10/2022
  100% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 53.744 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 53.367 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 53.236 hồ sơ
 • Quá hạn 131 hồ sơ
 • Tháng
  9/2022
  99,8% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 55.330 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 54.676 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 54.600 hồ sơ
 • Quá hạn 76 hồ sơ
 • Tháng
  8/2022
  99,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 41.064 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 41.465 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 41.264 hồ sơ
 • Quá hạn 201 hồ sơ
 • Tháng
  7/2022
  99,5% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 38.178 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 38.268 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 38.164 hồ sơ
 • Quá hạn 104 hồ sơ
 • Tháng
  6/2022
  99,7% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 35.486 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 35.234 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 35.164 hồ sơ
 • Quá hạn 70 hồ sơ
 • Tháng
  5/2022
  99,8% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 37.493 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 37.029 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 36.859 hồ sơ
 • Quá hạn 170 hồ sơ
 • Tháng
  4/2022
  99,5% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 39.776 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 39.131 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 38.963 hồ sơ
 • Quá hạn 168 hồ sơ
 • Tháng
  3/2022
  99,6% đúng hạn
Giới thiệu

Cổng dịch vụ công trực tuyến

Là nơi thực hiện chức năng "Một cửa điện tử" cho phép tiếp nhận, xử lý, chuyển trả kết quả cũng như tra cứu về tình trạng xử lý hồ sơ Thủ tục hành chính các cơ quan nhà nước Tỉnh thành

Dịch vụ công trực tuyến

Là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1

Là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến
1
Đăng ký/Đăng nhập
2
Lựa chọn DVC
3
Nộp hồ sơ trực tuyến
4
Theo dõi kết quả
5
Nhận kết quả
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN