Tình hình xử lý hồ sơ năm 2021
Hồ sơ tiếp nhận
115.859
hồ sơ
Hồ sơ đã giải quyết
110.196
hồ sơ

thời gian cập nhật số liệu: 05/05/2021 21:05:28

DANH SÁCH HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT
  Đang tải danh sách...
THỐNG KÊ THEO CƠ QUAN NĂM 2021

thời gian cập nhật số liệu: 05/05/2021 21:05:28

Số lượt truy cập
10504623
Đang online: 23
Hôm qua: 27367
Tháng trước: 672287
Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
 • Đã tiếp nhận 3.346 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 3.156 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 3.148 hồ sơ
 • Quá hạn 8 hồ sơ
 • Tháng
  5/2021
  99,7% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 32.395 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 33.381 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 31.595 hồ sơ
 • Quá hạn 1.786 hồ sơ
 • Tháng
  4/2021
  94,6% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 40.021 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 37.981 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 37.766 hồ sơ
 • Quá hạn 215 hồ sơ
 • Tháng
  3/2021
  99,4% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 16.020 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 16.773 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 16.628 hồ sơ
 • Quá hạn 145 hồ sơ
 • Tháng
  2/2021
  99,1% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 24.672 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 23.707 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 23.582 hồ sơ
 • Quá hạn 125 hồ sơ
 • Tháng
  1/2021
  99,5% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 27.553 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 26.936 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 26.757 hồ sơ
 • Quá hạn 179 hồ sơ
 • Tháng
  12/2020
  99,3% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 28.147 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 27.693 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 27.262 hồ sơ
 • Quá hạn 431 hồ sơ
 • Tháng
  11/2020
  98,4% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 35.834 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 35.644 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 35.347 hồ sơ
 • Quá hạn 297 hồ sơ
 • Tháng
  10/2020
  99,2% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 39.555 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 38.944 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 38.605 hồ sơ
 • Quá hạn 339 hồ sơ
 • Tháng
  9/2020
  99,1% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 35.357 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 34.698 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 34.546 hồ sơ
 • Quá hạn 152 hồ sơ
 • Tháng
  8/2020
  99,6% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 37.639 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 38.460 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 38.237 hồ sơ
 • Quá hạn 223 hồ sơ
 • Tháng
  7/2020
  99,4% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 40.764 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 38.869 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 38.585 hồ sơ
 • Quá hạn 284 hồ sơ
 • Tháng
  6/2020
  99,3% đúng hạn
Giới thiệu

Cổng dịch vụ công trực tuyến

Là nơi thực hiện chức năng "Một cửa điện tử" cho phép tiếp nhận, xử lý, chuyển trả kết quả cũng như tra cứu về tình trạng xử lý hồ sơ Thủ tục hành chính các cơ quan nhà nước Tỉnh thành

Dịch vụ công trực tuyến

Là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1

Là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

 

Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến
1
Đăng ký/Đăng nhập
2
Lựa chọn DVC
3
Nộp hồ sơ trực tuyến
4
Theo dõi kết quả
5
Nhận kết quả
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN