Tình hình xử lý hồ sơ năm 2022
Hồ sơ tiếp nhận
21.876
hồ sơ
Hồ sơ đã giải quyết
19.152
hồ sơ

thời gian cập nhật số liệu: 23/01/2022 04:07:55

DANH SÁCH HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT
  Đang tải danh sách...
THỐNG KÊ THEO CƠ QUAN NĂM 2022

thời gian cập nhật số liệu: 23/01/2022 04:07:55

Số lượt truy cập
21576149
Đang online: 25
Hôm qua: 34799
Tháng trước: 1518560
Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
 • Đã tiếp nhận 21.952 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 21.795 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 21.296 hồ sơ
 • Quá hạn 499 hồ sơ
 • Tháng
  1/2022
  97,7% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 30.605 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 29.731 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 29.483 hồ sơ
 • Quá hạn 248 hồ sơ
 • Tháng
  12/2021
  99,2% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 31.086 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 29.959 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 29.754 hồ sơ
 • Quá hạn 205 hồ sơ
 • Tháng
  11/2021
  99,3% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 31.113 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 31.523 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 30.556 hồ sơ
 • Quá hạn 967 hồ sơ
 • Tháng
  10/2021
  96,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 30.294 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 29.759 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 29.630 hồ sơ
 • Quá hạn 129 hồ sơ
 • Tháng
  9/2021
  99,6% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 34.217 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 34.006 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 33.768 hồ sơ
 • Quá hạn 238 hồ sơ
 • Tháng
  8/2021
  99,3% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 28.333 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 27.863 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 27.756 hồ sơ
 • Quá hạn 107 hồ sơ
 • Tháng
  7/2021
  99,6% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 33.831 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 33.069 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 32.857 hồ sơ
 • Quá hạn 212 hồ sơ
 • Tháng
  6/2021
  99,4% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 23.492 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 23.471 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 23.379 hồ sơ
 • Quá hạn 92 hồ sơ
 • Tháng
  5/2021
  99,6% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 32.315 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 33.355 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 31.572 hồ sơ
 • Quá hạn 1.783 hồ sơ
 • Tháng
  4/2021
  94,7% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 39.952 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 37.962 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 37.748 hồ sơ
 • Quá hạn 214 hồ sơ
 • Tháng
  3/2021
  99,4% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 15.988 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 16.770 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 16.627 hồ sơ
 • Quá hạn 143 hồ sơ
 • Tháng
  2/2021
  99,1% đúng hạn
Giới thiệu

Cổng dịch vụ công trực tuyến

Là nơi thực hiện chức năng "Một cửa điện tử" cho phép tiếp nhận, xử lý, chuyển trả kết quả cũng như tra cứu về tình trạng xử lý hồ sơ Thủ tục hành chính các cơ quan nhà nước Tỉnh thành

Dịch vụ công trực tuyến

Là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1

Là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến
1
Đăng ký/Đăng nhập
2
Lựa chọn DVC
3
Nộp hồ sơ trực tuyến
4
Theo dõi kết quả
5
Nhận kết quả
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN