Tình hình xử lý hồ sơ năm 2021
Hồ sơ tiếp nhận
201.048
hồ sơ
Hồ sơ đã giải quyết
194.371
hồ sơ

thời gian cập nhật số liệu: 03/08/2021 15:58:33

DANH SÁCH HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT
  Đang tải danh sách...
THỐNG KÊ THEO CƠ QUAN NĂM 2021

thời gian cập nhật số liệu: 03/08/2021 15:58:33

Số lượt truy cập
13493237
Đang online: 47
Hôm qua: 91992
Tháng trước: 1443910
Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
 • Đã tiếp nhận 3.400 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 3.032 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 2.939 hồ sơ
 • Quá hạn 93 hồ sơ
 • Tháng
  8/2021
  96,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 28.409 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 27.861 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 27.742 hồ sơ
 • Quá hạn 119 hồ sơ
 • Tháng
  7/2021
  99,6% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 33.975 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 33.077 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 32.848 hồ sơ
 • Quá hạn 229 hồ sơ
 • Tháng
  6/2021
  99,3% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 23.517 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 23.477 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 23.377 hồ sơ
 • Quá hạn 100 hồ sơ
 • Tháng
  5/2021
  99,6% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 32.326 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 33.352 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 31.569 hồ sơ
 • Quá hạn 1.783 hồ sơ
 • Tháng
  4/2021
  94,7% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 39.988 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 37.960 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 37.745 hồ sơ
 • Quá hạn 215 hồ sơ
 • Tháng
  3/2021
  99,4% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 16.010 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 16.772 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 16.627 hồ sơ
 • Quá hạn 145 hồ sơ
 • Tháng
  2/2021
  99,1% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 24.664 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 23.701 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 23.576 hồ sơ
 • Quá hạn 125 hồ sơ
 • Tháng
  1/2021
  99,5% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 27.550 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 26.937 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 26.760 hồ sơ
 • Quá hạn 177 hồ sơ
 • Tháng
  12/2020
  99,3% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 28.147 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 27.692 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 27.261 hồ sơ
 • Quá hạn 431 hồ sơ
 • Tháng
  11/2020
  98,4% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 35.829 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 35.643 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 35.346 hồ sơ
 • Quá hạn 297 hồ sơ
 • Tháng
  10/2020
  99,2% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 39.544 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 38.941 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 38.603 hồ sơ
 • Quá hạn 338 hồ sơ
 • Tháng
  9/2020
  99,1% đúng hạn
Giới thiệu

Cổng dịch vụ công trực tuyến

Là nơi thực hiện chức năng "Một cửa điện tử" cho phép tiếp nhận, xử lý, chuyển trả kết quả cũng như tra cứu về tình trạng xử lý hồ sơ Thủ tục hành chính các cơ quan nhà nước Tỉnh thành

Dịch vụ công trực tuyến

Là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1

Là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến
1
Đăng ký/Đăng nhập
2
Lựa chọn DVC
3
Nộp hồ sơ trực tuyến
4
Theo dõi kết quả
5
Nhận kết quả
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN