Tình hình xử lý hồ sơ năm 2022
Hồ sơ tiếp nhận
196.630
hồ sơ
Hồ sơ đã giải quyết
191.537
hồ sơ

thời gian cập nhật số liệu: 25/06/2022 05:54:38

DANH SÁCH HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT
  Đang tải danh sách...
THỐNG KÊ THEO CƠ QUAN NĂM 2022

thời gian cập nhật số liệu: 25/06/2022 05:54:38

Số lượt truy cập
27733877
Đang online: 32
Hôm qua: 41043
Tháng trước: 1036596
Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
 • Đã tiếp nhận 31.111 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 31.067 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 30.979 hồ sơ
 • Quá hạn 88 hồ sơ
 • Tháng
  6/2022
  99,7% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 35.631 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 35.289 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 35.151 hồ sơ
 • Quá hạn 138 hồ sơ
 • Tháng
  5/2022
  99,6% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 37.625 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 37.203 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 36.851 hồ sơ
 • Quá hạn 352 hồ sơ
 • Tháng
  4/2022
  99,1% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 39.909 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 39.169 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 38.962 hồ sơ
 • Quá hạn 207 hồ sơ
 • Tháng
  3/2022
  99,5% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 26.128 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 25.251 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 25.085 hồ sơ
 • Quá hạn 166 hồ sơ
 • Tháng
  2/2022
  99,3% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 27.192 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 28.181 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 27.664 hồ sơ
 • Quá hạn 517 hồ sơ
 • Tháng
  1/2022
  98,2% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 30.475 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 29.729 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 29.485 hồ sơ
 • Quá hạn 244 hồ sơ
 • Tháng
  12/2021
  99,2% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 31.085 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 29.959 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 29.754 hồ sơ
 • Quá hạn 205 hồ sơ
 • Tháng
  11/2021
  99,3% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 31.102 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 31.523 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 30.556 hồ sơ
 • Quá hạn 967 hồ sơ
 • Tháng
  10/2021
  96,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 30.293 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 29.759 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 29.630 hồ sơ
 • Quá hạn 129 hồ sơ
 • Tháng
  9/2021
  99,6% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 34.213 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 34.004 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 33.766 hồ sơ
 • Quá hạn 238 hồ sơ
 • Tháng
  8/2021
  99,3% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 28.329 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 27.863 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 27.756 hồ sơ
 • Quá hạn 107 hồ sơ
 • Tháng
  7/2021
  99,6% đúng hạn
Giới thiệu

Cổng dịch vụ công trực tuyến

Là nơi thực hiện chức năng "Một cửa điện tử" cho phép tiếp nhận, xử lý, chuyển trả kết quả cũng như tra cứu về tình trạng xử lý hồ sơ Thủ tục hành chính các cơ quan nhà nước Tỉnh thành

Dịch vụ công trực tuyến

Là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1

Là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến
1
Đăng ký/Đăng nhập
2
Lựa chọn DVC
3
Nộp hồ sơ trực tuyến
4
Theo dõi kết quả
5
Nhận kết quả
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN