Tình hình xử lý hồ sơ năm 2022
Hồ sơ tiếp nhận
268.198
hồ sơ
Hồ sơ đã giải quyết
263.474
hồ sơ

thời gian cập nhật số liệu: 14/08/2022 04:57:07

DANH SÁCH HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT
  Đang tải danh sách...
THỐNG KÊ THEO CƠ QUAN NĂM 2022

thời gian cập nhật số liệu: 14/08/2022 04:57:07

Số lượt truy cập
29125271
Đang online: 23
Hôm qua: 18990
Tháng trước: 865417
Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
 • Đã tiếp nhận 23.604 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 23.303 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 23.261 hồ sơ
 • Quá hạn 42 hồ sơ
 • Tháng
  8/2022
  99,8% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 41.248 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 41.518 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 41.265 hồ sơ
 • Quá hạn 253 hồ sơ
 • Tháng
  7/2022
  99,4% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 38.279 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 38.285 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 38.166 hồ sơ
 • Quá hạn 119 hồ sơ
 • Tháng
  6/2022
  99,7% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 35.597 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 35.280 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 35.146 hồ sơ
 • Quá hạn 134 hồ sơ
 • Tháng
  5/2022
  99,6% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 37.613 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 37.184 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 36.841 hồ sơ
 • Quá hạn 343 hồ sơ
 • Tháng
  4/2022
  99,1% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 39.908 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 39.141 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 38.962 hồ sơ
 • Quá hạn 179 hồ sơ
 • Tháng
  3/2022
  99,5% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 26.094 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 25.246 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 25.086 hồ sơ
 • Quá hạn 160 hồ sơ
 • Tháng
  2/2022
  99,4% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 27.191 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 28.181 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 27.664 hồ sơ
 • Quá hạn 517 hồ sơ
 • Tháng
  1/2022
  98,2% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 30.475 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 29.728 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 29.485 hồ sơ
 • Quá hạn 243 hồ sơ
 • Tháng
  12/2021
  99,2% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 31.085 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 29.958 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 29.753 hồ sơ
 • Quá hạn 205 hồ sơ
 • Tháng
  11/2021
  99,3% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 31.101 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 31.523 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 30.556 hồ sơ
 • Quá hạn 967 hồ sơ
 • Tháng
  10/2021
  96,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 30.292 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 29.759 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 29.630 hồ sơ
 • Quá hạn 129 hồ sơ
 • Tháng
  9/2021
  99,6% đúng hạn
Giới thiệu

Cổng dịch vụ công trực tuyến

Là nơi thực hiện chức năng "Một cửa điện tử" cho phép tiếp nhận, xử lý, chuyển trả kết quả cũng như tra cứu về tình trạng xử lý hồ sơ Thủ tục hành chính các cơ quan nhà nước Tỉnh thành

Dịch vụ công trực tuyến

Là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1

Là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến
1
Đăng ký/Đăng nhập
2
Lựa chọn DVC
3
Nộp hồ sơ trực tuyến
4
Theo dõi kết quả
5
Nhận kết quả
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN