Tình hình xử lý hồ sơ năm 2022
Hồ sơ tiếp nhận
357.090
hồ sơ
Hồ sơ đã giải quyết
351.837
hồ sơ

thời gian cập nhật số liệu: 03/10/2022 22:31:34

DANH SÁCH HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT
  Đang tải danh sách...
THỐNG KÊ THEO CƠ QUAN NĂM 2022

thời gian cập nhật số liệu: 03/10/2022 22:31:34

Số lượt truy cập
30910092
Đang online: 12
Hôm qua: 53099
Tháng trước: 1251832
Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
 • Đã tiếp nhận 3.673 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 3.532 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 3.532 hồ sơ
 • Quá hạn 0 hồ sơ
 • Tháng
  10/2022
  100% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 53.899 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 53.604 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 53.259 hồ sơ
 • Quá hạn 345 hồ sơ
 • Tháng
  9/2022
  99,4% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 55.551 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 54.732 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 54.601 hồ sơ
 • Quá hạn 131 hồ sơ
 • Tháng
  8/2022
  99,8% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 41.191 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 41.519 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 41.272 hồ sơ
 • Quá hạn 247 hồ sơ
 • Tháng
  7/2022
  99,4% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 38.262 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 38.279 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 38.171 hồ sơ
 • Quá hạn 108 hồ sơ
 • Tháng
  6/2022
  99,7% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 35.557 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 35.264 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 35.174 hồ sơ
 • Quá hạn 90 hồ sơ
 • Tháng
  5/2022
  99,7% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 37.608 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 37.178 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 36.860 hồ sơ
 • Quá hạn 318 hồ sơ
 • Tháng
  4/2022
  99,1% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 39.907 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 39.154 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 38.976 hồ sơ
 • Quá hạn 178 hồ sơ
 • Tháng
  3/2022
  99,5% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 26.093 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 25.247 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 25.097 hồ sơ
 • Quá hạn 150 hồ sơ
 • Tháng
  2/2022
  99,4% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 27.191 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 28.181 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 27.664 hồ sơ
 • Quá hạn 517 hồ sơ
 • Tháng
  1/2022
  98,2% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 30.472 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 29.728 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 29.485 hồ sơ
 • Quá hạn 243 hồ sơ
 • Tháng
  12/2021
  99,2% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 31.083 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 29.958 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 29.753 hồ sơ
 • Quá hạn 205 hồ sơ
 • Tháng
  11/2021
  99,3% đúng hạn
Giới thiệu

Cổng dịch vụ công trực tuyến

Là nơi thực hiện chức năng "Một cửa điện tử" cho phép tiếp nhận, xử lý, chuyển trả kết quả cũng như tra cứu về tình trạng xử lý hồ sơ Thủ tục hành chính các cơ quan nhà nước Tỉnh thành

Dịch vụ công trực tuyến

Là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1

Là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến
1
Đăng ký/Đăng nhập
2
Lựa chọn DVC
3
Nộp hồ sơ trực tuyến
4
Theo dõi kết quả
5
Nhận kết quả
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN