Tình hình xử lý hồ sơ năm 2023
Hồ sơ tiếp nhận
212.312
hồ sơ
Hồ sơ đã giải quyết
210.078
hồ sơ

thời gian cập nhật số liệu: 04/06/2023 06:18:06

DANH SÁCH HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT
  Đang tải danh sách...
THỐNG KÊ THEO CƠ QUAN NĂM 2023

thời gian cập nhật số liệu: 04/06/2023 06:18:06

Số lượt truy cập
39835463
Đang online: 20
Hôm qua: 21260
Tháng trước: 730830
Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
 • Đã tiếp nhận 3.644 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 3.614 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 3.611 hồ sơ
 • Quá hạn 3 hồ sơ
 • Tháng
  6/2023
  99,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 48.003 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 47.441 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 47.433 hồ sơ
 • Quá hạn 8 hồ sơ
 • Tháng
  5/2023
  100% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 44.343 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 43.103 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 43.094 hồ sơ
 • Quá hạn 9 hồ sơ
 • Tháng
  4/2023
  100% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 48.715 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 48.732 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 48.656 hồ sơ
 • Quá hạn 76 hồ sơ
 • Tháng
  3/2023
  99,8% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 44.700 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 43.069 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 43.031 hồ sơ
 • Quá hạn 38 hồ sơ
 • Tháng
  2/2023
  99,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 22.912 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 24.141 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 24.124 hồ sơ
 • Quá hạn 17 hồ sơ
 • Tháng
  1/2023
  99,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 45.893 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 51.868 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 45.700 hồ sơ
 • Quá hạn 6.168 hồ sơ
 • Tháng
  12/2022
  88,1% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 56.534 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 56.249 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 56.055 hồ sơ
 • Quá hạn 194 hồ sơ
 • Tháng
  11/2022
  99,7% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 137.490 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 137.227 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 137.192 hồ sơ
 • Quá hạn 35 hồ sơ
 • Tháng
  10/2022
  100% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 53.724 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 53.365 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 53.234 hồ sơ
 • Quá hạn 131 hồ sơ
 • Tháng
  9/2022
  99,8% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 55.323 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 54.676 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 54.600 hồ sơ
 • Quá hạn 76 hồ sơ
 • Tháng
  8/2022
  99,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 41.055 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 41.463 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 41.263 hồ sơ
 • Quá hạn 200 hồ sơ
 • Tháng
  7/2022
  99,5% đúng hạn
Giới thiệu

Cổng dịch vụ công trực tuyến

Là nơi thực hiện chức năng "Một cửa điện tử" cho phép tiếp nhận, xử lý, chuyển trả kết quả cũng như tra cứu về tình trạng xử lý hồ sơ Thủ tục hành chính các cơ quan nhà nước Tỉnh thành

Dịch vụ công trực tuyến

Là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1

Là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến
1
Đăng ký/Đăng nhập
2
Lựa chọn DVC
3
Nộp hồ sơ trực tuyến
4
Theo dõi kết quả
5
Nhận kết quả
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN