Loading...

STT Lĩnh vực quản lý Câu hỏi Câu trả lời Ngày cập nhật
1 Quyết định công bố đưa bến xe khách vào khai thác có giá trị bao lâu? Quyết định công bố đưa bến xe khách vào khai thác có giá trị trong thời hạn 5 năm kể từ ngày ký. 23/06/2023
2 Trình tự thực hiện để cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư như thế nào? Để cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư, trình tự thực hiện như sau:
Bước 1: Căn cứ tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công, cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhu cầu mua sắm tài sản lập 01 bộ hồ sơ gửi cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) để xem xét, đề nghị cơ quan, người có thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản công xem xét, quyết định.
Bước... Xem thêm
26/05/2023
3 Cơ quan giải quyết thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vận tải là cơ quan nào Sở Giao thông vận tải 02/05/2023
4 Cần thủ tục gì để báo mất giấy phép lái xe phép lái xe 2. - Bạn phô tô Chứng minh nhân dân (hồ sơ gốc nếu có)
- Điền thông tin vào mẫu đơn có sẵn
- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế có đủ điều kiện cấp, còn thời hạn trong vòng 06 tháng (đối với GPLX ô tô).
- Được chụp ảnh trực tiếp.
Sau thời gian 02 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ nếu không phát hiện GPLX đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý; có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch thì được... Xem thêm
28/04/2023
5 Trình tự thực hiện để cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, Quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư như thế nào? Để cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công – tư, trình tự thực hiện như sau:
Bước 1: Cơ quan nhà nước có tài sản công lập 01 bộ hồ sơ đề nghị sử dụng tài sản công hiện có để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư, gửi cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) để xem xét, đề nghị cơ quan, người có thẩm quyền quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo... Xem thêm
26/04/2023
6 Khi nào vận tải người nội bộ phải có phù hiệu? Từ ngày 01/01/2016, xe ô tô vận tải người nội bộ phải có phù hiệu “XE NỘI BỘ” theo mẫu quy định tại Phụ lục 23 của Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT. 25/03/2023
7 Những lợi ích của dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4? Sử dụng dịch vụ công trực tuyến giúp giảm thời gian, chi phí đi lại cho việc gửi hồ sơ và nhận kết quả của các tổ chức, cá nhân; đặc biệt là tránh được tệ nhũng nhiễu, quan liêu, phiền hà từ một bộ phận cán bộ công quyền, hách dịch; tăng tính công khai, minh bạch của thủ tục hành chính; nâng cao trách nhiệm, trình độ chuyên môn và kiến thức về công nghệ thông tin của cán bộ công chức được phân công xử lý hồ sơ thủ tục hành chính… góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Dịch vụ công... Xem thêm
09/03/2023
8 Trình tự thực hiện đối với việc hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công? quyết định bán đấu giá tài sản công? Để ra quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công cần thực hiện những bước sau:
Bước 1: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày xác định việc đấu giá không thành, cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức bán tài sản có trách nhiệm lập 01 bộ hồ sơ trình cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) để xem xét, đề nghị cơ quan, người có thẩm quyền đã ra quyết định bán tài sản ra quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công.
Bư... Xem thêm
02/01/2023
9 Thành phần hồ sơ để thực hiện việc thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công Thành phần hồ sơ để thực hiện việc thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công bao gồm:
- Văn bản đề nghị thanh toán của cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức xử lý tài sản (trong đó nêu rõ số tiền thu được từ việc xử lý tài sản, tổng chi phí xử lý tài sản, thông tin về tài khoản tiếp nhận thanh toán) kèm theo bảng kê chi tiết các khoản chi: 01 bản chính;
- Quyết định xử lý tài sản của cơ quan, người có thẩm quyền: 01 bản sao;
- Các hồ sơ, giấy t... Xem thêm
13/12/2022
10 Doanh nghiệp cần những hồ sơ gì khi lập phương án tiêu thụ, mức trợ giá? Khi lập phương án tiêu thụ, mức trợ giá, Doanh nghiệp cần những hồ sơ sau:
- Văn bản thẩm định phương án giá sản phẩm giống nông nghiệp, thủy sản.
- Kết quả khảo sát giá thị trường của tổ chức, cá nhân thực hiện khảo sát.
- Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền bảng tính toán chi tiết, chứng từ hợp lý và các tài liệu khác có liên quan đến số lượng được đặt hàng của đơn vị nhận đặt hàng.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
23/06/2023
11 Thủ tục, hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm? 1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đên Bộ phận một cửa của Sở Thông tin và Truyền thông.
2. Hồ sơ gồm:
a) Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm theo mẫu quy định.
b) Bản sao có chứng thực một trong các loại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định thành lập cơ sở in.
c) Tài liệu chứng minh về vi... Xem thêm
02/06/2023
12 : Hồ sơ đề nghị công bố đưa bến xe hàng vào khai thác gồm những gì? - Giấy đề nghị công bố đưa bến xe hàng vào khai thác theo mẫu quy định tại Phụ lục 29 của Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT.
- Sơ đồ mặt bằng tổng thể bến xe hàng.
- Biên bản nghiệm thu các tiêu chí theo yêu cầu kỹ thuật bến xe hàng theo quy định.
- Văn bản chấp thuận đấu nối đường ra vào bến xe hàng của cơ quan có thẩm quyền.
20/05/2023
13 Ủy ban nhân dân tỉnh có thẩm quyền quy định giá đối với hàng hóa, dịch vụ nào? Theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá, Ủy ban nhân dân tỉnh có thẩm quyền quy định giá đối với:
a) Giá các loại đất;
b) Giá cho thuê đất, thuê mặt nước;
c) Giá rừng bao gồm rừng sản xuất, rừng phòng hộ và rừng đặc dụng thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước làm đại diện chủ sở hữu;
d) Giá cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ... Xem thêm
05/05/2023
14 Trình tự thực hiện việc thanh lý tài sản công? Để thực hiện thanh lý tài sản công cần:
Bước 1: Khi có tài sản công hết hạn sử dụng theo chế độ mà phải thanh lý; tài sản công chưa hết hạn sử dụng nhưng bị hư hỏng mà không thể sửa chữa được hoặc việc sửa chữa không hiệu quả (dự toán chi phí sửa chữa lớn hơn 30% nguyên giá tài sản); nhà làm việc hoặc tài sản khác gắn liền với đất phải phá dỡ để thực hiện dự án đầu tư xây dựng, giải phóng mặt bằng hoặc các trường hợp khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền,... Xem thêm
05/05/2023
15 Thủ tục Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính, văn phòng giao dịch, địa chỉ đặt hoặc cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng? 1. Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, trước khi thay đổi địa chỉ trụ sở chính, văn phòng giao dịch, địa chỉ đặt hoặc cho thuê máy chủ thì doanh nghiệp không phải thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 nhưng phải thông báo bằng văn bản tới Sở Thông tin và Truyền thông.
2. Thông báo thay đổi trụ sở chính, văn phòng giao dịch, địa chỉ đặt hoặc cho thuê máy chủ bao gồm các nội dung: Tên doanh nghiệp, số giấy phép cung cấp dịch vụ ... Xem thêm
20/04/2023
16 Thủ tục, hồ sơ xin cấp phép xuất bản tài liệu không kinh doanh? 1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ phận một cửa của Sở Thông tin và Truyền thông.
Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công, cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép phải có chứng thư số do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cấp và thực hiện theo hướng dẫn trên Cổng dịch vụ công của Sở Thông tin và Truyền thông về cung cấp dịch vụ công trực tuyến.
2. Hồ sơ gồm:
a) Đơn đề ... Xem thêm
10/02/2023
17 Đối với xe tập lái có bắt buộc phải làm hồ sơ cải tạo hay không? Không bắt buộc phải làm hồ sơ cải tạo nhưng bắt buộc phải mang phương tiện đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xe tập lái để kiểm tra hiệu quả phanh. 17/02/2023
18 Có mấy mức dịch vụ công trực tuyến? Các mức dịch vụ công trực tuyến đó là gì? 1. Theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Thông tư số 20/2009/TT-BTTTT ngày 31/7/2009 về việc cung cấp thông tin và đảm bảo khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước, chương trình dịch vụ công trực tuyến được triển khai theo 4 mức độ.
2. Các mức độ dịch vụ công trực tuyến:
- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: Là dịch vụ đảm bảo cung cấp đầy đủ các thông tin về quy trình, thủ tục; hồ sơ; thời hạn; phí và lệ phí thực hiện dịch vụ.Xem thêm
20/01/2023
19 Thành phần, số lượng hồ sơ thực hiện thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước đối với tài sản nhận chuyển giao là gì? 1. Thành phần:
- Tờ trình đề nghị xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản của cơ quan tiếp nhận: 01 Bản chính
- Bảng kê chủng loại, số lượng, khối lượng, giá trị, hiện trạng của tài sản: 01 Bản chính
- Biên bản tiếp nhận tài sản chuyển giao: 01 Bản chính
- Các hồ sơ, tài liệu chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng của tài sản chuyển giao: 01 Bản chính hoặc bản bản sao chứng thực
- Hồ sơ về việc chuyển nhượng và nộp thuế (nếu có): 01 Bản chí... Xem thêm
18/12/2022
20 Các bước thực hiện đăng ký tham gia và thay đổi, bổ sung thông tin đã đăng ký trên Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công của tổ chức, cá nhân tham gia mua, thuê tài sản, nhận chuyển nhượng, thuê quyền khai thác tài sản công * Đăng ký tham gia Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công:
Bước 1: Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có nhu cầu mua, thuê tài sản, nhận chuyển nhượng, thuê quyền khai thác tài sản thực hiện đăng ký tư cách bên mua, thuê trên Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công và gửi hồ sơ đến cơ quan quản lý, vận hành Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công (Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân được gửi văn bản đề nghị điện tử trong trường hợp đã có chữ ký số).
Bước 2: T... Xem thêm
25/11/2022