CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 286 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
31 GDDT_2020_H18 Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường) Giáo dục & Đào tạo
32 GDDT_2020_H19 Cấp phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chương trình trung học cơ sở Giáo dục & Đào tạo
33 GDDT_2020_H20 Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Giáo dục & Đào tạo
34 GDDT_2020_H21 Thành lập trung tâm học tập cộng đồng Giáo dục & Đào tạo
35 GDDT_2020_H22 Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại. Giáo dục & Đào tạo
36 GDDT_2020_H23 Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã. Giáo dục & Đào tạo
37 GDDT_2020_H24 Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu. Giáo dục & Đào tạo
38 GDDT_2020_H30 Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục Giáo dục & Đào tạo
39 GDDT_2020_H31 Phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài Giáo dục & Đào tạo
40 GDDT_2020_H33 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở Giáo dục & Đào tạo
41 GDDT_2020_H27 Chuyển trường đối với học sinh tiểu học Giáo dục & Đào tạo
42 GDDT_2020_H29 Thủ tục hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp Giáo dục & Đào tạo
43 GTVT_2021_01 Đăng ký phương tiện thuỷ nội địa lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa Giao thông Vận tải
44 BTNN_2018_02 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp huyện) Hành chính tư pháp
45 HG_H01 Thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải (cấp huyện) Hành chính tư pháp