CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 304 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
46 GDDT_2020_H29 Thủ tục hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp Giáo dục & Đào tạo
47 GTVT_2021_01 Đăng ký phương tiện thuỷ nội địa lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa Giao thông Vận tải
48 BTNN_2018_02 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp huyện) Hành chính tư pháp
49 GDPL_2018_H01 Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật huyện Hành chính tư pháp
50 GDPL_2018_H02 Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật huyện Hành chính tư pháp
51 HCTP_2018_HC01 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Hành chính tư pháp
52 HCTP_2018_HC03 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Hành chính tư pháp
53 HCTP_2018_HC07 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Hành chính tư pháp
54 HG_H01 Thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải (cấp huyện) Hành chính tư pháp
55 HT_H01 Thủ tục Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Hành chính tư pháp
56 HT_H02 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Hành chính tư pháp
57 HT_H03 Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Hành chính tư pháp
58 HT_H04 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Hành chính tư pháp
59 HT_H08 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Hành chính tư pháp
60 HT_H09 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Hành chính tư pháp