CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 139 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
76 1.002382.000.00.00.H31 Thủ tục giám định vết thương còn sót Người có công
77 1.002393.000.00.00.H31 Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh Người có công
78 1.002440.000.00.00.H31 Thủ tục giải quyết chế độ người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế Người có công
79 1.002449.000.00.00.H31 Thủ tục sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công Người có công
80 1.002519.000.00.00.H31 Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng Người có công
81 1.002720.000.00.00.H31 Thủ tục giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ Người có công
82 1.002741.000.00.00.H31 Thủ tục xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ Người có công
83 1.003042.000.00.00.H31 Thủ tục lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình Người có công
84 1.003351.000.00.00.H31 Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Người có công
85 1.003423.000.00.00.H31 Thủ tục giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng Người có công
86 1002410.000.00.00.H31 Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Người có công
87 2.000978.000.00.00.H31 Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động Người có công
88 2.002308.000.00.00.H31 Thủ tục giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp Người có công
89 2002307.000.00.00.H31 Thủ tục giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh Người có công
90 NCC_2020_07 Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết. Người có công