CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 132 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
61 NCC_2020_13 Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Người có công
62 NCC_2020_14 Thủ tục đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ Người có công
63 NCC_2020_18 Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần Người có công
64 NCC_2020_19 Thủ tục giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ Người có công
65 NCC_2020_01 Thủ tục hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân trong trường hợp:Bị tạm đình chỉ chế độ do bị kết án tù đã chấp hành xong hình phạt tù; Bị tạm đình chỉ do xuất cảnh trái phép nay trở về nước cư trú; Đã đi khỏi địa phương nhưng không làm thủ tục di chuyển hồ sơ nay quay lại đề nghị tiếp tục hưởng chế độ; Bị tạm đình chỉ chế độ chờ xác minh của cơ quan điều tra; Người có công
66 NCC_2020_02 Thủ tục giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến Người có công
67 NCC_2020_03 Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh Người có công
68 NCC_2020_04 Thủ tục giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng Người có công
69 NCC_2020_05 Thủ tục sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công Người có công
70 NCC_2020_07 Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết. Người có công
71 NCC_2020_10 Thủ tục xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ Người có công
72 NCC_2020_16 Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động Người có công
73 NCC_2020_20 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác Người có công
74 NCC_2020_21 Thủ tục giám định vết thương còn sót Người có công
75 NCC_2020_22 Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh Người có công