CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 6400 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
6361 CAX05 Đăng ký thường trú Công an
6362 CAX06 Cấp lại, cấp đổi sổ hộ khẩu Công an
6363 CAX07 Điều chỉnh thay đổi trong sổ tạm trú Công an
6364 CAX08 Xóa đăng ký thường trú Công an
6365 CAX09 Tách sổ hộ khẩu Công an
6366 CAX10 Cấp giấy chuyển hộ khẩu Công an
6367 CAX11 Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu Công an
6368 CAX12 Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú Công an
6369 CAX13 Xác nhận đơn đề nghị cấp lại CMND Công an
6370 CAX14 Đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh Công an
6371 CAX15 Đăng ký sang tên, di chuyển xe từ tỉnh này sang tỉnh khác Công an
6372 GTVT_2021_X01 Đăng ký phương tiện thuỷ nội địa lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa. Đường Thủy
6373 GTVT_2021_X02 Đăng ký phương tiện thuỷ nội địa lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa. Đường Thủy
6374 QSQP_X08 Đăng ký vắng mặt, di chuyển nghĩa vụ quân sự đối với người sẵn sàng nhập ngũ, quân nhân dự bị từ huyện này sang huyện khác Quân sự quốc phòng
6375 QSQP_X09 Xác nhận chế độ đối với dân quân tự vệ bị ốm đau, chết Quân sự quốc phòng