CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 6400 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
6346 CAX11 Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu Công an
6347 CAX12 Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú Công an
6348 CAX13 Xác nhận đơn đề nghị cấp lại CMND Công an
6349 CAX14 Đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh Công an
6350 CAX15 Đăng ký sang tên, di chuyển xe từ tỉnh này sang tỉnh khác Công an
6351 GTVT_2021_X01 Đăng ký phương tiện thuỷ nội địa lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa. Đường Thủy
6352 GTVT_2021_X02 Đăng ký phương tiện thuỷ nội địa lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa. Đường Thủy
6353 QSQP_X03 Tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ Quân sự quốc phòng
6354 QS_X02 Đăng ký việc hoàn thành nghĩa vụ quân sự Quân sự quốc phòng
6355 QS_X03 Cấp giấy giới thiệu di chuyển nghĩa vụ quân sự phạm vi ngoài huyện Quân sự quốc phòng
6356 QS_X06 Đăng ký vắng mặt, di chuyển nghĩa vụ quân sự đối với người sẵn sàng nhập ngũ, quân nhân dự bị trong phạm vi các xã thuộc huyện Quân sự quốc phòng
6357 TT_2016_H07 Thủ tục công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập Thanh tra
6358 TT_2016_X06 Thủ tục công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập. Thanh tra
6359 CAX03 Cấp đổi, cấp lại sổ tạm trú Công an
6360 CAX04 Tiếp nhận thông báo lưu trú Công an