CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 6391 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
46 DKT_31 Đăng ký thuế đối với trường hợp chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức kinh tế và tổ chức khác (Chuyển đơn vị trực thuộc của một đơn vị chủ quản thành đơn vị trực thuộc của một đơn vị chủ quản khác) – Đ/với đ. vị sau chuyển đổi. Đăng ký Thuế
47 CCDM_2019_01 Cấp điện mới từ lưới điện hạ áp Dịch vụ cung cấp điện mới
48 CCDM_2019_02 Cấp điện mới từ lưới điện trung áp (cấp điện áp 6kV, 10kV, 15kV, 22kV, 35kV) Dịch vụ cung cấp điện mới
49 MBĐ_2019_01 Thay đổi công suất sử dụng điện/thay đổi loại công tơ 01 pha, 03 pha Dịch vụ trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán điện.
50 MBĐ_2019_02 Thay đổi vị trí thiết bị đo đếm điện Dịch vụ trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán điện.
51 MBĐ_2019_03 Thay đổi mục đích sử dụng điện Dịch vụ trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán điện.
52 MBĐ_2019_04 Thay đổi định mức sử dụng điện Dịch vụ trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán điện.
53 MBĐ_2019_05 Thay đổi Chủ thể hợp đồng mua bán điện (HĐMBĐ) Dịch vụ trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán điện.
54 MBĐ_2019_06 Kiểm tra công tơ, thiết bị đo đếm khác Dịch vụ trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán điện.
55 MBĐ_2019_07 Cấp điện trở lại khi Khách hàng đã tạm ngừng sử dụng điện Dịch vụ trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán điện.
56 MBĐ_2019_08 Thay đổi thông tin đã đăng ký. Dịch vụ trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán điện.
57 MBĐ_2019_09 Thay đổi hình thức thanh toán tiền điện Dịch vụ trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán điện.
58 MBĐ_2019_10 Xử lý mất điện Dịch vụ trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán điện.
59 MBĐ_2019_11 Gia hạn hợp đồng mua bán điện (HĐMBĐ) Dịch vụ trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán điện.
60 MBĐ_2019_12 Chấm dứt hợp đồng mua bán điện (HĐMBĐ) Dịch vụ trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán điện.