CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 1963 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1936 HCTP_2018_H03 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản Hành chính tư pháp
1937 HCTP_2018_H04 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản Hành chính tư pháp
1938 HCTP_2018_H05 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản Hành chính tư pháp
1939 HT_H05 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Hành chính tư pháp
1940 TTR-2.001920 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện Thanh tra
1941 TTR-2.001927 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện Thanh tra
1942 TT_2016_X01 Xử lý đơn tại cấp xã Thanh tra
1943 TT_2016_X02 Tiếp công dân tại cấp xã Thanh tra
1944 TT_2016_X03 Giải quyết tố cáo tại cấp xã Thanh tra
1945 TT_2016_X05 Thủ tục thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập. Thanh tra
1946 TT_2016_X06 Thủ tục công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập. Thanh tra
1947 TT_2016_X07 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập. Thanh tra
1948 TT_2016_X08 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình. Thanh tra
1949 TT_2016_X09 Thủ tục thực hiện việc giải trình. Thanh tra
1950 BHXH_H_01 Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT Bảo hiểm xã hội