CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 1954 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1936 TT_2016_X05 Thủ tục thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập. Thanh tra
1937 TT_2016_X06 Thủ tục công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập. Thanh tra
1938 TT_2016_X07 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập. Thanh tra
1939 TT_2016_X08 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình. Thanh tra
1940 TT_2016_X09 Thủ tục thực hiện việc giải trình. Thanh tra
1941 BHXH_H_01 Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT Bảo hiểm xã hội
1942 BHXH_H_02 Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện; cấp sổ BHXH Bảo hiểm xã hội
1943 BHXH_H_03 Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT Bảo hiểm xã hội
1944 BHXH_H_04 Giải quyết hưởng chế độ thai sản (Thực hiện đối với trường hợp người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận con, nhận nuôi con nuôi) Bảo hiểm xã hội
1945 BHXH_H_05 Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người chấp hành xong hình phạt tù, người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp, người được Tòa án hủy quyết định tuyên bố mất tích Bảo hiểm xã hội
1946 BHXH_H_09 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT (Thực hiện đối với trường hợp cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng; cấp lại, đổi thẻ BHYT) Bảo hiểm xã hội
1947 TT_2016_H01 Xử lý đơn tại cấp huyện Thanh tra
1948 TT_2016_H02 Tiếp công dân tại cấp huyện Thanh tra
1949 TT_2016_H03 Giải quyết tố cáo tại cấp huyện Thanh tra
1950 TT_2016_H06 Thủ tục thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập Thanh tra