CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 1893 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1816 1.005017.000.00.00.H31 Thành lập trường năng khiếu thể dục thể thao thuộc địa phương Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục khác
1817 2.002022.000.00.00.H31 Giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án. Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
1818 1.001826.000.00.00.H31 Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng Đường bộ
1819 2.002020.000.00.00.H31 Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
1820 1.002889.000.00.00.H31 Công bố đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác Đường bộ
1821 1.002883.000.00.00.H31 Công bố lại đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác Đường bộ
1822 1.002877.000.00.00.H31 Cấp Giấy phép liên vận giữa Việt Nam, Lào và Campuchia Đường bộ
1823 1.008723.000.00.00.H31 Chuyển đổi trường trung học phổ thông tư thục, trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông do nhà đầu tư trong nước đầu tư; cơ sở giáo dục phổ thông tư thục do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Đào tạo với nước ngoài
1824 1.008722.000.00.00.H31 Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Đào tạo với nước ngoài
1825 1.002820.000.00.00.H31 Cấp lại Giấy phép lái xe Đường bộ
1826 2.002288.000.00.00.H31 Cấp phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải (kinh doanh vân tải hành khách: bằng xe ô tô theo tuyến cố định, bằng xe buýt theo tuyến cố định, bằng xe taxi, xe hợp đồng, xe trung chuyển; Kinh doanh vận tải hàng hóa: bằng công – ten – nơ, xe ô tô đầu kéo kéo rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc, xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường và xe taxi tải) Đường bộ
1827 2.002289.000.00.00.H31 Cấp lại phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải (kinh doanh vân tải hành khách: bằng xe ô tô theo tuyến cố định, bằng xe buýt theo tuyến cố định, bằng xe taxi, xe hợp đồng, xe trung chuyển; Kinh doanh vận tải hàng hóa: bằng công – ten – nơ, xe ô tô đầu kéo kéo rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc, xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường và xe taxi tải) Đường bộ
1828 2.000635.000.00.00.H31 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch Hộ tịch
1829 1.008932.000.00.00.H31 Chuyển đổi loại hình hoạt động Văn phòng Thừa phát lại Thừa Phát Lại
1830 1.008933.000.00.00.H31 Đăng ký hoạt động sau khi chuyển đổi loại hình hoạt động Văn phòng Thừa phát lại Thừa Phát Lại