CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 1783 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
31 2.000200.000.00.00.H31 Cấp thẻ Căn cước công dân khi thông tin công dân đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Công An Tỉnh Cấp, quản lý căn cước công dân
32 2.001178.000.00.00.H31 Xác nhận số Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân Công An Tỉnh Cấp, quản lý căn cước công dân
33 2.001194.000.00.00.H31 Cấp lại thẻ Căn cước công dân Công An Tỉnh Cấp, quản lý căn cước công dân
34 2.001428.000.00.00.H31 Đăng ký mẫu con dấu mới Công An Tỉnh Đăng ký, quản lý con dấu
35 2.001402.000.00.00.H31 Cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện Công An Tỉnh Quản lý ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự
36 2.001478.000.00.00.H31 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện Công An Tỉnh Quản lý ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự
37 2.001551.000.00.00.H31 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện Công An Tỉnh Quản lý ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự
38 3.000001.000.00.00.H31 Cấp điện mới từ lưới điện hạ áp Điện Lực Hưng Yên Dịch vụ cung cấp điện mới
39 CCDM_2019_02 Cấp điện mới từ lưới điện trung áp (cấp điện áp 6kV, 10kV, 15kV, 22kV, 35kV) Điện Lực Hưng Yên Dịch vụ cung cấp điện mới
40 3.000095.000.00.00.H31 Thay đổi công suất sử dụng điện/thay đổi loại công tơ 01 pha, 03 pha Điện Lực Hưng Yên Dịch vụ trong quá trình thực hiện HĐMBĐ
41 3.000097.000.00.00.H31 Thay đổi mục đích sử dụng điện Điện Lực Hưng Yên Dịch vụ trong quá trình thực hiện HĐMBĐ
42 3.000098.000.00.00.H31 Thay đổi định mức sử dụng điện Điện Lực Hưng Yên Dịch vụ trong quá trình thực hiện HĐMBĐ
43 3.000099.000.00.00.H31 Thay đổi Chủ thể hợp đồng mua bán điện (HĐMBĐ) Điện Lực Hưng Yên Dịch vụ trong quá trình thực hiện HĐMBĐ
44 MBĐ_2019_02 Thay đổi vị trí thiết bị đo đếm điện Điện Lực Hưng Yên Dịch vụ trong quá trình thực hiện HĐMBĐ
45 MBĐ_2019_06 Kiểm tra công tơ, thiết bị đo đếm khác Điện Lực Hưng Yên Dịch vụ trong quá trình thực hiện HĐMBĐ