CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 42 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 GDTPXD_2021_01 Thủ tục bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng đối với các cá nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh. Giám định Tư pháp Xây dựng
2 HDXD_2021_01 Thẩm định dự án/ dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/ thiết kế cơ sở điều chỉnh. Hoạt động xây dựng
3 KDBDS_2021_01 Thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do UBND tỉnh quyết định. Kinh doanh bất động sản
4 NO_2021_01 Thủ tục thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua. Nhà ở
5 PTDT_2021_01 Chấp thuận đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án tái thiết khu đô thị; dự án bảo tồn, tôn tạo khu đô thị; dự án cải tạo chỉnh trang khu đô thị; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. Phát triển đô thị
6 QHKT_2021_01 Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh. Quy hoạch - Kiến trúc
7 QHKT_2021_03 Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Quy hoạch - Kiến trúc
8 QHKT_2021_04 Cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc Quy hoạch - Kiến trúc
9 QHKT_2021_05 Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc (do chứng chỉ hành nghề bị mất, hư hỏng hoặc thay đổi thông tin cá nhân được ghi trong chứng chỉ hành nghề kiến trúc). Quy hoạch - Kiến trúc
10 QHKT_2021_06 Cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp Quy hoạch - Kiến trúc
11 QHKT_2021_07 Gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc Quy hoạch - Kiến trúc
12 QHKT_2021_08 Công nhận chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài ở Việt Nam Quy hoạch - Kiến trúc
13 QLCLCTXD_2021_01 Thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh. Quản lý chất lượng công trình xây dựng
14 GDTPXD_2021_02 Đăng ký công bố thông tin người giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc đối với các cá nhân, tổ chức thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng giám định tư pháp xây dựng trên địa bàn được Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép hoạt động. Giám định Tư pháp Xây dựng
15 HDXD_2021_02 Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/ Báo cáo kinh tế kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước) Hoạt động xây dựng