Tình hình xử lý hồ sơ năm 2023
Hồ sơ tiếp nhận
455.602
hồ sơ
Hồ sơ đã giải quyết
447.794
hồ sơ

thời gian cập nhật số liệu: 06/12/2023 05:36:40

DANH SÁCH HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT
  Đang tải danh sách...
THỐNG KÊ THEO CƠ QUAN NĂM 2023

thời gian cập nhật số liệu: 06/12/2023 05:36:40

Số lượt truy cập
42912604
Đang online: 49
Hôm qua: 21815
Tháng trước: 628305
Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
 • Đã tiếp nhận 4.644 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 4.508 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 4.488 hồ sơ
 • Quá hạn 20 hồ sơ
 • Tháng
  12/2023
  99,6% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 37.675 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 36.023 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 35.987 hồ sơ
 • Quá hạn 36 hồ sơ
 • Tháng
  11/2023
  99,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 36.483 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 35.000 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 34.958 hồ sơ
 • Quá hạn 42 hồ sơ
 • Tháng
  10/2023
  99,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 37.740 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 36.761 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 36.748 hồ sơ
 • Quá hạn 13 hồ sơ
 • Tháng
  9/2023
  100% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 43.260 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 42.735 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 42.725 hồ sơ
 • Quá hạn 10 hồ sơ
 • Tháng
  8/2023
  100% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 40.823 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 40.068 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 40.054 hồ sơ
 • Quá hạn 14 hồ sơ
 • Tháng
  7/2023
  100% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 46.445 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 46.278 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 46.247 hồ sơ
 • Quá hạn 31 hồ sơ
 • Tháng
  6/2023
  99,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 47.949 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 47.438 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 47.431 hồ sơ
 • Quá hạn 7 hồ sơ
 • Tháng
  5/2023
  100% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 44.296 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 43.086 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 43.078 hồ sơ
 • Quá hạn 8 hồ sơ
 • Tháng
  4/2023
  100% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 48.706 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 48.719 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 48.655 hồ sơ
 • Quá hạn 64 hồ sơ
 • Tháng
  3/2023
  99,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 44.698 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 43.060 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 43.022 hồ sơ
 • Quá hạn 38 hồ sơ
 • Tháng
  2/2023
  99,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 22.909 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 24.140 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 24.123 hồ sơ
 • Quá hạn 17 hồ sơ
 • Tháng
  1/2023
  99,9% đúng hạn
Giới thiệu

Cổng dịch vụ công trực tuyến

Là nơi thực hiện chức năng "Một cửa điện tử" cho phép tiếp nhận, xử lý, chuyển trả kết quả cũng như tra cứu về tình trạng xử lý hồ sơ Thủ tục hành chính các cơ quan nhà nước Tỉnh thành

Dịch vụ công trực tuyến

Là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1

Là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến
Đăng nhập/Đăng ký
1
Đăng ký/Đăng nhập
Lựa chọn DVC
2
Lựa chọn DVC
Nộp hồ sơ trực tuyến
3
Nộp hồ sơ trực tuyến
Theo dõi kết quả
4
Theo dõi kết quả
Nhận kết quả
5
Nhận kết quả
thu phí
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN