CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 111 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 ĐK_2020_01 Cấp giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo. Đăng kiểm
2 ĐB_12/2020_01 Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác Đường bộ
3 ĐB_12/2020_10 Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ với đường tỉnh đang khai thác Đường bộ
4 ĐB_12/2020_20 Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe Đường bộ
5 ĐTNĐ_2021_14 Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến thủy nội địa Đường thủy nội địa
6 ĐTNĐ_2021_15 Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính Đường thủy nội địa
7 ĐTNĐ_2021_16 Công bố hoạt động bến thủy nội địa Đường thủy nội địa
8 ĐTNĐ_2021_17 Công bố hoạt động bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính Đường thủy nội địa
9 ĐTNĐ_2021_20 Công bố hoạt động cảng thủy nội địa trường hợp không có nhu cầu tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài Đường thủy nội địa
10 ĐTNĐ_2021_01 Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng luồng đường thủy nội địa Đường thủy nội địa
11 ĐTNĐ_2021_06 Công bố đóng cảng, bến thủy nội địa Đường thủy nội địa
12 ĐTNĐ_2021_10 Thỏa thuận thiết lập báo hiệu đường thủy nội địa đối với công trình xây dựng, hoạt động trên đường thủy nội địa Đường thủy nội địa
13 ĐTNĐ_2021_11 Công bố lại hoạt động cảng thủy nội địa Đường thủy nội địa
14 ĐTNĐ_2021_12 Thông báo luồng đường thủy nội địa chuyên dùng Đường thủy nội địa
15 ĐTNĐ_2021_13 Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng cảng thủy nội địa Đường thủy nội địa