CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 80 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 BVTV_2019_01 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Bảo vệ Thực vật
2 NN_2020_01 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương Nông nghiệp
3 PTNT_2018_01 Cấp giấy chứng nhận công nhận làng nghề Kinh tế hợp tác và Phát triển
4 PTNT_2019_01 Hỗ trợ dự án liên kết Kinh tế hợp tác và Phát triển
5 QLCLXDCT_2019_01 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Quản lý chất lượng xây dựng công trình
6 TL_2019_01 Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trong trường hợp bị mất, bị rách, hư hỏng thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh. Thủy lợi
7 TL_2021_01 Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khắc của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện) Thủy lợi
8 TS_2019_01 Thủ tục Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản (trừ nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài). Thủy sản
9 TT_2021_01 Thủ tục xác nhận nội dung quảng cáo phân bón Trồng trọt
10 TY_01 Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh Thú y
11 BVTV_2021_07 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Bảo vệ Thực vật
12 CCKL_02 Đóng dấu búa kiểm lâm. Kiểm lâm
13 NN_2020_02 Công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Nông nghiệp
14 PTNT_2018_02 Cấp giấy chứng nhận công nhận nghề truyền thống Kinh tế hợp tác và Phát triển
15 QLCLNLTS_2019_02 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản (sau đây gọi là giấy chứng nhận ATTP) Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản