CƠ QUAN THỰC HIỆN


Tìm thấy 13 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ quan Lĩnh vực
1 2.000513.000.00.00.H31 Mức độ 3 Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Cấp Quận/huyện Hành chính tư pháp
2 2.000779.000.00.00.H31 Mức độ 3 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Cấp Quận/huyện Hành chính tư pháp
3 2.001827.000.00.00.H31 Mức độ 3 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản Cấp Quận/huyện Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
4 2.001819.000.00.00.H31 Mức độ 3 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận) Cấp Quận/huyện Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
5 2.001823.000.00.00.H31 Mức độ 3 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn) Cấp Quận/huyện Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
6 1.001645.000.00.00.H31 Mức độ 3 Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp xã đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh. Cấp Quận/huyện Tài nguyên & Môi trường
7 dd_2021_15 Mức độ 3 Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất trong trường hợp thửa đất gốc chưa được cấp Giấy chứng nhận Cấp Quận/huyện Tài nguyên & Môi trường
8 1.002978.000.00.00.H31 Mức độ 3 Thủ tục Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp Cấp Quận/huyện Tài nguyên & Môi trường
9 1.003877.000.00.00.H31 Mức độ 3 Thủ tục Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận Cấp Quận/huyện Tài nguyên & Môi trường
10 1.002335.000.00.00.H31 Mức độ 3 Thủ tục Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu. Cấp Quận/huyện Tài nguyên & Môi trường
11 1.002693.000.00.00.H31 Mức độ 3 Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh. Cấp Quận/huyện Xây dựng
12 XD_2021_07 Mức độ 3 Cấp giấy phép xây dựng đối với Nhà ở riêng lẻ ở đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa (bao gồm cả công trình nhà ở do người dân tự xây thuộc các dự án phát triển đô thị, dự án phát triển nhà ở). Cấp Quận/huyện Xây dựng
13 XD_2021_14 Mức độ 3 Thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện. Cấp Quận/huyện Xây dựng