CƠ QUAN THỰC HIỆN


Tìm thấy 1534 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ quan Lĩnh vực
1 2.000591.000.00.00.H31 Mức độ 3 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện. Sở Công thương An toàn thực phẩm
2 2.000535.000.00.00.H31 Mức độ 3 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện Sở Công thương An toàn thực phẩm
3 1.003348.000.00.00.H31 Mức độ 4 Đăng ký bản công bố sản phẩm nhập khẩu đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi Sở Y Tế tỉnh Hưng Yên An toàn vệ sinh thực phẩm
4 1.003332.000.00.00.H31 Mức độ 4 Đăng ký bản công bố sản phẩm sản xuất trong nước đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi Sở Y Tế tỉnh Hưng Yên An toàn vệ sinh thực phẩm
5 1.003108.000.00.00.H31 Mức độ 4 Đăng ký nội dung quảng cáo đối với sản phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi., Sở Y Tế tỉnh Hưng Yên An toàn vệ sinh thực phẩm
6 1.002425.000.00.00.H31 Mức độ 3 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống Sở Y Tế tỉnh Hưng Yên An toàn vệ sinh thực phẩm
7 2.001173.000.00.00.H31 Mức độ 4 Cho phép họp báo (nước ngoài) Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
8 2.001171.000.00.00.H31 Mức độ 4 Cho phép họp báo (trong nước) Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
9 1.003888.000.00.00.H31 Mức độ 4 Cho phép trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
10 1.009374.000.00.00.H31 Mức độ 4 Cấp giấy phép xuất bản bản tin Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
11 1.009386.000.00.00.H31 Mức độ 4 Văn bản chấp thuận thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
12 1.003659.000.00.00.H31 Mức độ 4 Cấp giấy phép bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính
13 1.004379.000.00.00.H31 Mức độ 4 Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính
14 1.005442.000.00.00.H31 Mức độ 4 Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính
15 1.004470.000.00.00.H31 Mức độ 4 Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính