Thông tin liên hệ trực tiếp tới cơ quan


Logo Sở Thông tin và Truyền thông Sở Thông tin và Truyền thông

 • Điện thoại: 02213867089
 • Email: sotttt@hungyen.gov.vn
 • Fax: (0221)2867090
 • Địa chỉ cơ quan: Đường Nguyễn Lương Bằng- thành phố Hưng Yên - tỉnh Hưng Yên

Logo Sở Kế hoạch và Đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư

 • Điện thoại: (0221)3863460
 • Email: dpihungyen@gmail.com
 • Địa chỉ cơ quan: Số 8 Chùa Chuông - Phường Hiến Nam - Thành phố Hưng Yên

Logo Sở Y Tế tỉnh Hưng Yên Sở Y Tế tỉnh Hưng Yên

 • Điện thoại: (0221)3863658
 • Địa chỉ cơ quan: Đường Hải Thượng Lãn Ông - Phường An Tảo - Thành phố Hưng Yên

Logo Sở Giao thông Vận tải Sở Giao thông Vận tải

 • Điện thoại: (0221)3863413
 • Email: sgtvthungyen@gmail.com;
 • Địa chỉ cơ quan: Đường Quảng Trường - Phường Hiến Nam - TP Hưng yên - Tỉnh HY

Logo Sở Nội Vụ Sở Nội Vụ

 • Điện thoại: (0221)3863434
 • Email: snv@hungyen.gov.vn
 • Địa chỉ cơ quan: Số 6 đường Chùa Chuông - Phường Hiến Nam - Thành phố Hưng Yên

Logo Sở Tài chính Sở Tài chính

 • Điện thoại: (0221)3863446
 • Email: motcua.stc@hungyen.gov.vn
 • Địa chỉ cơ quan: Số 535 - Đường Nguyễn Linh - Phường Hiến Nam - Thành phố Hưng Yên
 • Website: http://sotaichinh.hungyen.gov.vn

Logo Sở Tài Nguyên Môi Trường Sở Tài Nguyên Môi Trường

 • Điện thoại: (0221)3863624
 • Email: sotnmt@hungyen.gov.vn
 • Fax: (0221)3515091
 • Địa chỉ cơ quan: Số 437 Nguyễn Văn Linh - Thành phố Hưng Yên

Logo UBND Thành phố Hưng Yên UBND Thành phố Hưng Yên

 • Điện thoại: (0221)3862305
 • Email: tphungyen@hungyen.gov.vn
 • Fax: (0221)3863876
 • Địa chỉ cơ quan: Số 568, đường Triệu Quang Phục, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

Logo UBND Huyện Văn Giang UBND Huyện Văn Giang

 • Điện thoại: (0221)3931535
 • Email: vanynguyen6688@gmail.com
 • Fax: (0221)3931535
 • Địa chỉ cơ quan: Thị trấn Văn Giang - huyện Văn Giang - tỉnh Hưng Yên

Logo Sở Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo

 • Điện thoại: (0221)3863797
 • Fax: (0221)3863797
 • Địa chỉ cơ quan: Số 307 Đường Nguyễn Văn Linh - Phường An Tảo - TP. Hưng Yên

Logo Sở Lao động, Thương binh – Xã hội Sở Lao động, Thương binh – Xã hội

 • Điện thoại: (0221)3863531
 • Địa chỉ cơ quan: Số 533 Nguyễn Văn Linh - Thành phố Hưng Yên - Tỉnh Hưng Yên

Logo Sở Khoa học và Công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ

 • Điện thoại: (0221)3863542
 • Email: sokhcn@hungyen.gov.vn
 • Fax: (0221)3863540
 • Địa chỉ cơ quan: Đường An Vũ, Phường Hiến Nam, Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên

Logo Sở Tư pháp Sở Tư pháp

 • Điện thoại: (0221)3551295
 • Email: sotuphap@hungyen.gov.vn
 • Địa chỉ cơ quan: Số 19 đường An Vũ - Phường Hiến Nam - Thành phố Hưng Yên

Logo Thanh tra tỉnh Thanh tra tỉnh

 • Điện thoại: (0221)3863646
 • Email: thanhtra@hungyen.gov.vn
 • Fax: (0221)3863646
 • Địa chỉ cơ quan: 458 - Nguyễn Văn Linh - Phường Lam Sơn - TP. Hưng Yên - tỉnh Hưng Yên

Logo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 • Điện thoại: (0221)3863596
 • Fax: (0221)3863596
 • Địa chỉ cơ quan: Số 1 Nguyễn Lương Bằng - Phường Hiến Nam - thành phố Hưng Yên - tỉnh Hưng Yên