Thông tin liên hệ trực tiếp tới cơ quan


Logo Sở Thông tin và Truyền thông
Sở Thông tin và Truyền thông
 • Điện thoại: 02213867089
 • Email: sotttt@hungyen.gov.vn
 • Fax: (0221)2867090
 • Địa chỉ cơ quan: Đường Nguyễn Lương Bằng- thành phố Hưng Yên - tỉnh Hưng Yên
Logo Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • Điện thoại: (0221)3863460
 • Email: dpihungyen@gmail.com
 • Địa chỉ cơ quan: Số 8 Chùa Chuông - Phường Hiến Nam - Thành phố Hưng Yên
Logo Sở Y Tế tỉnh Hưng Yên
Sở Y Tế tỉnh Hưng Yên
 • Điện thoại: (0221)3863658
 • Địa chỉ cơ quan: Đường Hải Thượng Lãn Ông - Phường An Tảo - Thành phố Hưng Yên
Logo Sở Giao thông Vận tải
Sở Giao thông Vận tải
 • Điện thoại: (0221)3863413
 • Email: sgtvthungyen@gmail.com;
 • Địa chỉ cơ quan: Đường Quảng Trường - Phường Hiến Nam - TP Hưng yên - Tỉnh HY
Logo Sở Nội Vụ
Sở Nội Vụ
 • Điện thoại: (0221)3863434
 • Email: snv@hungyen.gov.vn
 • Địa chỉ cơ quan: Số 6 đường Chùa Chuông - Phường Hiến Nam - Thành phố Hưng Yên
Logo Sở Tài chính
Sở Tài chính
 • Điện thoại: (0221)3863446
 • Email: motcua.stc@hungyen.gov.vn
 • Địa chỉ cơ quan: Số 535 - Đường Nguyễn Linh - Phường Hiến Nam - Thành phố Hưng Yên
 • Website: http://sotaichinh.hungyen.gov.vn
Logo Sở Tài Nguyên Môi Trường
Sở Tài Nguyên Môi Trường
 • Điện thoại: (0221)3863624
 • Email: sotnmt@hungyen.gov.vn
 • Fax: (0221)3515091
 • Địa chỉ cơ quan: Số 437 Nguyễn Văn Linh - Thành phố Hưng Yên
Logo UBND Thành phố Hưng Yên
UBND Thành phố Hưng Yên
 • Điện thoại: (0221)3862305
 • Email: tphungyen@hungyen.gov.vn
 • Fax: (0221)3863876
 • Địa chỉ cơ quan: Số 568, đường Triệu Quang Phục, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.
Logo UBND Huyện Văn Giang
UBND Huyện Văn Giang
 • Điện thoại: (0221)3931535
 • Email: vanynguyen6688@gmail.com
 • Fax: (0221)3931535
 • Địa chỉ cơ quan: Thị trấn Văn Giang - huyện Văn Giang - tỉnh Hưng Yên
Logo Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Giáo dục và Đào tạo
 • Điện thoại: (0221)3863797
 • Fax: (0221)3863797
 • Địa chỉ cơ quan: Số 307 Đường Nguyễn Văn Linh - Phường An Tảo - TP. Hưng Yên
Logo Sở Lao động, Thương binh – Xã hội
Sở Lao động, Thương binh – Xã hội
 • Điện thoại: (0221)3863531
 • Địa chỉ cơ quan: Số 533 Nguyễn Văn Linh - Thành phố Hưng Yên - Tỉnh Hưng Yên
Logo Sở Khoa học và Công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ
 • Điện thoại: (0221)3863542
 • Email: sokhcn@hungyen.gov.vn
 • Fax: (0221)3863540
 • Địa chỉ cơ quan: Đường An Vũ, Phường Hiến Nam, Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Logo Sở Tư pháp
Sở Tư pháp
 • Điện thoại: (0221)3551295
 • Email: sotuphap@hungyen.gov.vn
 • Địa chỉ cơ quan: Số 19 đường An Vũ - Phường Hiến Nam - Thành phố Hưng Yên
Logo Thanh tra tỉnh
Thanh tra tỉnh
 • Điện thoại: (0221)3863646
 • Email: thanhtra@hungyen.gov.vn
 • Fax: (0221)3863646
 • Địa chỉ cơ quan: 458 - Nguyễn Văn Linh - Phường Lam Sơn - TP. Hưng Yên - tỉnh Hưng Yên
Logo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • Điện thoại: (0221)3863596
 • Fax: (0221)3863596
 • Địa chỉ cơ quan: Số 1 Nguyễn Lương Bằng - Phường Hiến Nam - thành phố Hưng Yên - tỉnh Hưng Yên