CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 2078 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 BHXH_01 Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ - BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT. Bảo hiểm xã hội
2 BHXH_02 Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện; cấp sổ BHXH Bảo hiểm xã hội
3 BHXH_03 Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT Bảo hiểm xã hội
4 BVMT_01 Xác nhận Đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường Bảo vệ môi trường
5 DTTVN_01 Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư). Đầu tư tại Việt Nam
6 DTTVN_2021_01 Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp Đầu tư tại Việt Nam
7 GQKNTC_01 Giải quyết khiếu nại lần đầu Giải quyết khiếu nại, tố cáo
8 LD_01 Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp Lao động
9 QLQHXD_01 Cấp Giấy phép xây dựng. Quản lý quy hoạch và xây dựng
10 TMQT_01 Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. Thương Mại Quốc Tế
11 XNC_01 Xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Hưng Yên. Xuất nhập cảnh
12 XNK_01 Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu D Xuất, nhập khẩu
13 BVTV_2019_01 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Bảo vệ Thực vật
14 KNKN_01 Đăng ký xây dựng mô hình thuộc Chương trình, dự án khuyến nông, khuyến ngư Khuyến Nông, Khuyến Ngư
15 NN_2020_01 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương Nông nghiệp