Tình hình xử lý hồ sơ năm 2020
Hồ sơ tiếp nhận
16.307
hồ sơ
Hồ sơ đã giải quyết
14.478
hồ sơ

thời gian cập nhật số liệu: 24/01/2020 16:00:45

DANH SÁCH HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT
  Đang tải danh sách...
THỐNG KÊ THEO CƠ QUAN NĂM 2020

thời gian cập nhật số liệu: 24/01/2020 16:00:45

Số lượt truy cập
1101145
Đang online: 15
Hôm qua: 7679
Tháng trước: 276721
Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
 • Đã tiếp nhận 16.393 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 17.322 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 17.135 hồ sơ
 • Quá hạn 187 hồ sơ
 • Tháng
  1/2020
  98,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 29.141 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 28.023 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 27.782 hồ sơ
 • Quá hạn 241 hồ sơ
 • Tháng
  12/2019
  99,1% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 28.977 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 28.149 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 27.868 hồ sơ
 • Quá hạn 281 hồ sơ
 • Tháng
  11/2019
  99,0% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 39.181 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 37.552 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 37.123 hồ sơ
 • Quá hạn 429 hồ sơ
 • Tháng
  10/2019
  98,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 32.270 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 31.469 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 31.104 hồ sơ
 • Quá hạn 365 hồ sơ
 • Tháng
  9/2019
  98,8% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 31.877 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 31.221 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 30.904 hồ sơ
 • Quá hạn 317 hồ sơ
 • Tháng
  8/2019
  99,0% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 35.512 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 35.514 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 35.143 hồ sơ
 • Quá hạn 371 hồ sơ
 • Tháng
  7/2019
  99,0% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 29.962 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 29.775 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 29.206 hồ sơ
 • Quá hạn 569 hồ sơ
 • Tháng
  6/2019
  98,1% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 29.325 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 28.933 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 28.585 hồ sơ
 • Quá hạn 348 hồ sơ
 • Tháng
  5/2019
  98,8% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 24.676 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 24.529 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 24.251 hồ sơ
 • Quá hạn 278 hồ sơ
 • Tháng
  4/2019
  98,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 25.425 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 25.070 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 24.881 hồ sơ
 • Quá hạn 189 hồ sơ
 • Tháng
  3/2019
  99,2% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 17.049 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 16.745 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 16.658 hồ sơ
 • Quá hạn 87 hồ sơ
 • Tháng
  2/2019
  99,5% đúng hạn
Giới thiệu

Cổng dịch vụ công trực tuyến

Là nơi thực hiện chức năng "Một cửa điện tử" cho phép tiếp nhận, xử lý, chuyển trả kết quả cũng như tra cứu về tình trạng xử lý hồ sơ Thủ tục hành chính các cơ quan nhà nước Tỉnh thành

Dịch vụ công trực tuyến

Là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1

Là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

 

Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến
1
Đăng ký/Đăng nhập
2
Lựa chọn DVC
3
Nộp hồ sơ trực tuyến
4
Theo dõi kết quả
5
Nhận kết quả
Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến