Tình hình xử lý hồ sơ năm 2021
Hồ sơ tiếp nhận
149.640
hồ sơ
Hồ sơ đã giải quyết
143.745
hồ sơ

thời gian cập nhật số liệu: 13/06/2021 09:49:23

DANH SÁCH HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT
  Đang tải danh sách...
THỐNG KÊ THEO CƠ QUAN NĂM 2021

thời gian cập nhật số liệu: 13/06/2021 09:49:23

Số lượt truy cập
11460775
Đang online: 14
Hôm qua: 10031
Tháng trước: 822032
Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
 • Đã tiếp nhận 13.918 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 13.279 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 13.183 hồ sơ
 • Quá hạn 96 hồ sơ
 • Tháng
  6/2021
  99,3% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 23.535 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 23.490 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 23.389 hồ sơ
 • Quá hạn 101 hồ sơ
 • Tháng
  5/2021
  99,6% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 32.341 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 33.365 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 31.582 hồ sơ
 • Quá hạn 1.783 hồ sơ
 • Tháng
  4/2021
  94,7% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 39.992 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 37.959 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 37.744 hồ sơ
 • Quá hạn 215 hồ sơ
 • Tháng
  3/2021
  99,4% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 16.015 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 16.772 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 16.627 hồ sơ
 • Quá hạn 145 hồ sơ
 • Tháng
  2/2021
  99,1% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 24.665 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 23.700 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 23.575 hồ sơ
 • Quá hạn 125 hồ sơ
 • Tháng
  1/2021
  99,5% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 27.553 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 26.936 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 26.759 hồ sơ
 • Quá hạn 177 hồ sơ
 • Tháng
  12/2020
  99,3% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 28.145 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 27.692 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 27.261 hồ sơ
 • Quá hạn 431 hồ sơ
 • Tháng
  11/2020
  98,4% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 35.829 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 35.643 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 35.346 hồ sơ
 • Quá hạn 297 hồ sơ
 • Tháng
  10/2020
  99,2% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 39.547 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 38.941 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 38.603 hồ sơ
 • Quá hạn 338 hồ sơ
 • Tháng
  9/2020
  99,1% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 35.356 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 34.698 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 34.546 hồ sơ
 • Quá hạn 152 hồ sơ
 • Tháng
  8/2020
  99,6% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 37.639 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 38.460 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 38.237 hồ sơ
 • Quá hạn 223 hồ sơ
 • Tháng
  7/2020
  99,4% đúng hạn
Giới thiệu

Cổng dịch vụ công trực tuyến

Là nơi thực hiện chức năng "Một cửa điện tử" cho phép tiếp nhận, xử lý, chuyển trả kết quả cũng như tra cứu về tình trạng xử lý hồ sơ Thủ tục hành chính các cơ quan nhà nước Tỉnh thành

Dịch vụ công trực tuyến

Là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1

Là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến
1
Đăng ký/Đăng nhập
2
Lựa chọn DVC
3
Nộp hồ sơ trực tuyến
4
Theo dõi kết quả
5
Nhận kết quả
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN