Tình hình xử lý hồ sơ năm 2020
Hồ sơ tiếp nhận
358.202
hồ sơ
Hồ sơ đã giải quyết
350.639
hồ sơ

thời gian cập nhật số liệu: 02/12/2020 14:11:19

DANH SÁCH HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT
  Đang tải danh sách...
THỐNG KÊ THEO CƠ QUAN NĂM 2020

thời gian cập nhật số liệu: 02/12/2020 14:11:19

Số lượt truy cập
7434903
Đang online: 22
Hôm qua: 17500
Tháng trước: 512977
Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
 • Đã tiếp nhận 1.750 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 1.728 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 1.700 hồ sơ
 • Quá hạn 28 hồ sơ
 • Tháng
  12/2020
  98,4% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 28.137 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 27.662 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 27.231 hồ sơ
 • Quá hạn 431 hồ sơ
 • Tháng
  11/2020
  98,4% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 35.804 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 35.620 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 35.321 hồ sơ
 • Quá hạn 299 hồ sơ
 • Tháng
  10/2020
  99,2% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 39.543 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 38.905 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 38.566 hồ sơ
 • Quá hạn 339 hồ sơ
 • Tháng
  9/2020
  99,1% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 35.327 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 34.671 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 34.519 hồ sơ
 • Quá hạn 152 hồ sơ
 • Tháng
  8/2020
  99,6% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 37.595 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 38.416 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 38.193 hồ sơ
 • Quá hạn 223 hồ sơ
 • Tháng
  7/2020
  99,4% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 40.715 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 38.813 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 38.529 hồ sơ
 • Quá hạn 284 hồ sơ
 • Tháng
  6/2020
  99,3% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 34.037 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 32.548 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 32.377 hồ sơ
 • Quá hạn 171 hồ sơ
 • Tháng
  5/2020
  99,5% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 17.956 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 17.777 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 17.642 hồ sơ
 • Quá hạn 135 hồ sơ
 • Tháng
  4/2020
  99,2% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 35.359 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 35.088 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 34.907 hồ sơ
 • Quá hạn 181 hồ sơ
 • Tháng
  3/2020
  99,5% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 35.057 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 33.572 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 33.290 hồ sơ
 • Quá hạn 282 hồ sơ
 • Tháng
  2/2020
  99,2% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 18.445 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 19.371 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 19.179 hồ sơ
 • Quá hạn 192 hồ sơ
 • Tháng
  1/2020
  99,0% đúng hạn
Giới thiệu

Cổng dịch vụ công trực tuyến

Là nơi thực hiện chức năng "Một cửa điện tử" cho phép tiếp nhận, xử lý, chuyển trả kết quả cũng như tra cứu về tình trạng xử lý hồ sơ Thủ tục hành chính các cơ quan nhà nước Tỉnh thành

Dịch vụ công trực tuyến

Là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1

Là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

 

Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến
1
Đăng ký/Đăng nhập
2
Lựa chọn DVC
3
Nộp hồ sơ trực tuyến
4
Theo dõi kết quả
5
Nhận kết quả
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN