Tình hình xử lý hồ sơ năm 2021
Hồ sơ tiếp nhận
18.821
hồ sơ
Hồ sơ đã giải quyết
15.962
hồ sơ

thời gian cập nhật số liệu: 22/01/2021 20:48:21

DANH SÁCH HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT
  Đang tải danh sách...
THỐNG KÊ THEO CƠ QUAN NĂM 2021

thời gian cập nhật số liệu: 22/01/2021 20:48:21

Số lượt truy cập
8298341
Đang online: 21
Hôm qua: 18227
Tháng trước: 538376
Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
 • Đã tiếp nhận 18.863 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 18.070 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 17.959 hồ sơ
 • Quá hạn 111 hồ sơ
 • Tháng
  1/2021
  99,4% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 27.445 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 26.912 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 26.732 hồ sơ
 • Quá hạn 180 hồ sơ
 • Tháng
  12/2020
  99,3% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 28.119 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 27.662 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 27.231 hồ sơ
 • Quá hạn 431 hồ sơ
 • Tháng
  11/2020
  98,4% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 35.799 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 35.619 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 35.320 hồ sơ
 • Quá hạn 299 hồ sơ
 • Tháng
  10/2020
  99,2% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 39.521 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 38.905 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 38.566 hồ sơ
 • Quá hạn 339 hồ sơ
 • Tháng
  9/2020
  99,1% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 35.323 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 34.671 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 34.519 hồ sơ
 • Quá hạn 152 hồ sơ
 • Tháng
  8/2020
  99,6% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 37.594 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 38.416 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 38.193 hồ sơ
 • Quá hạn 223 hồ sơ
 • Tháng
  7/2020
  99,4% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 40.714 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 38.813 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 38.529 hồ sơ
 • Quá hạn 284 hồ sơ
 • Tháng
  6/2020
  99,3% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 34.035 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 32.548 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 32.377 hồ sơ
 • Quá hạn 171 hồ sơ
 • Tháng
  5/2020
  99,5% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 17.953 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 17.777 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 17.642 hồ sơ
 • Quá hạn 135 hồ sơ
 • Tháng
  4/2020
  99,2% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 35.356 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 35.088 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 34.907 hồ sơ
 • Quá hạn 181 hồ sơ
 • Tháng
  3/2020
  99,5% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 35.053 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 33.572 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 33.290 hồ sơ
 • Quá hạn 282 hồ sơ
 • Tháng
  2/2020
  99,2% đúng hạn
Giới thiệu

Cổng dịch vụ công trực tuyến

Là nơi thực hiện chức năng "Một cửa điện tử" cho phép tiếp nhận, xử lý, chuyển trả kết quả cũng như tra cứu về tình trạng xử lý hồ sơ Thủ tục hành chính các cơ quan nhà nước Tỉnh thành

Dịch vụ công trực tuyến

Là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1

Là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

 

Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến
1
Đăng ký/Đăng nhập
2
Lựa chọn DVC
3
Nộp hồ sơ trực tuyến
4
Theo dõi kết quả
5
Nhận kết quả
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN