STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 25530218060129 26/06/2018 17/07/2018 11/10/2019
Trễ hạn 319 ngày.
NGUYỄN ĐỨC QUỲNH Văn Phòng Sở Y Tế
2 25530218060137 28/06/2018 09/08/2018 11/10/2019
Trễ hạn 302 ngày.
NGUYỄN VĂN NAM Văn Phòng Sở Y Tế
3 25530218070141 13/07/2018 24/08/2018 11/10/2019
Trễ hạn 291 ngày.
BÙI VĂN TOẢN Văn Phòng Sở Y Tế
4 25530218070146 30/07/2018 13/08/2018 30/09/2019
Trễ hạn 291 ngày.
ĐÀM THỊ PHƯƠNG Văn Phòng Sở Y Tế
5 25530218080160 10/08/2018 31/08/2018 11/10/2019
Trễ hạn 286 ngày.
TRIỆU HỒNG THẮM Văn Phòng Sở Y Tế
6 25530218080165 20/08/2018 04/09/2018 30/09/2019
Trễ hạn 275 ngày.
ĐÀM THỊ PHƯƠNG Văn Phòng Sở Y Tế
7 25530218080175 29/08/2018 20/09/2018 11/10/2019
Trễ hạn 272 ngày.
NGUYỄN ĐỨC QUỲNH Văn Phòng Sở Y Tế
8 25530218090177 10/09/2018 24/09/2018 30/09/2019
Trễ hạn 261 ngày.
ĐÀM THỊ PHƯƠNG Văn Phòng Sở Y Tế
9 25530218090181 17/09/2018 01/10/2018 30/09/2019
Trễ hạn 256 ngày.
NGUYỄN VĂN PHONG Văn Phòng Sở Y Tế
10 25530218100194 09/10/2018 30/10/2018 11/10/2019
Trễ hạn 244 ngày.
TRIỆU HỒNG THẮM Văn Phòng Sở Y Tế
11 25530218100199 11/10/2018 01/11/2018 11/10/2019
Trễ hạn 242 ngày.
TRIỆU HỒNG THẮM Văn Phòng Sở Y Tế
12 25530218100204 17/10/2018 28/11/2018 11/10/2019
Trễ hạn 223 ngày.
NGÔ PHẠM KIỂM Văn Phòng Sở Y Tế
13 25530218100207 18/10/2018 08/11/2018 11/10/2019
Trễ hạn 237 ngày.
TRIỆU HỒNG THẮM Văn Phòng Sở Y Tế
14 25530218110217 07/11/2018 21/11/2018 30/09/2019
Trễ hạn 219 ngày.
BÙI ĐỨC TRỊNH Văn Phòng Sở Y Tế
15 25530218110222 13/11/2018 04/12/2018 11/10/2019
Trễ hạn 219 ngày.
TRIỆU HỒNG THẮM Văn Phòng Sở Y Tế
16 25530218110225 14/11/2018 05/12/2018 11/10/2019
Trễ hạn 218 ngày.
AN VĂN CƠ - VPĐ D NOVARTIS PTE LTD TẠI TP HỒ CHÍ MINH Văn Phòng Sở Y Tế
17 25530218110230 19/11/2018 03/12/2018 30/09/2019
Trễ hạn 211 ngày.
NGÔ THỊ PHƯƠNG - CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THIÊN PHÚ KB TOÀN CẦU Văn Phòng Sở Y Tế
18 25530218120245 06/12/2018 27/12/2018 11/10/2019
Trễ hạn 202 ngày.
NGUYỄN ĐỨC QUỲNH Văn Phòng Sở Y Tế
19 25530218120249 10/12/2018 31/12/2018 11/10/2019
Trễ hạn 200 ngày.
TRIỆU THỊ HỒNG THẮM - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC SÀI GÒN Văn Phòng Sở Y Tế
20 25530218120251 10/12/2018 24/12/2018 30/09/2019
Trễ hạn 196 ngày.
NGUYỄN HOÀNG THIỆN TÍN- CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEDZAVY Văn Phòng Sở Y Tế
21 25530218120254 12/12/2018 03/01/2019 11/10/2019
Trễ hạn 198 ngày.
NGUYỄN ĐỨC QUỲNH - VPĐ D GLAXO SMITH KLINE PTE LTD TẠI TP HỒ CHÍ MINH Văn Phòng Sở Y Tế
22 25530218120260 20/12/2018 05/01/2019 30/09/2019
Trễ hạn 188 ngày.
NGUYỄN ĐỨC HOÀNG Văn Phòng Sở Y Tế
23 25530219010002 07/01/2019 21/01/2019 30/09/2019
Trễ hạn 177 ngày.
NGÔ THỊ PHƯƠNG - CÔNG TY CỔ PHẦN THẢO DƯỢC THIÊN NHIÊN ĐẠI NGÀN Văn Phòng Sở Y Tế
24 25530219010003 07/01/2019 21/01/2019 30/09/2019
Trễ hạn 177 ngày.
NGÔ THỊ PHƯƠNG - CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC THIÊN NHIÊN ÁNH MAI Văn Phòng Sở Y Tế
25 25530219010006 08/01/2019 22/01/2019 30/09/2019
Trễ hạn 176 ngày.
NGUYỄN THỊ THÚY Văn Phòng Sở Y Tế
26 25530219010007 09/01/2019 23/01/2019 30/09/2019
Trễ hạn 175 ngày.
NGUYỄN VĂN PHONG - CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM VÀ HÓA CHẤT QUANG XANH Văn Phòng Sở Y Tế
27 25530219010010 11/01/2019 25/01/2019 30/09/2019
Trễ hạn 173 ngày.
BÙI ĐỨC TRỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN HOA LAN Văn Phòng Sở Y Tế
28 25530219010016 18/01/2019 08/03/2019 11/10/2019
Trễ hạn 152 ngày.
ĐÀO HUY TÙNG Văn Phòng Sở Y Tế
29 25530219010020 21/01/2019 11/02/2019 30/09/2019
Trễ hạn 162 ngày.
NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MERAP Văn Phòng Sở Y Tế
30 25530219010033 29/01/2019 19/02/2019 30/09/2019
Trễ hạn 156 ngày.
NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG - CÔNG TY TNHH HOÀNG HƯƠNG Văn Phòng Sở Y Tế
31 25530219020045 25/02/2019 11/03/2019 30/09/2019
Trễ hạn 142 ngày.
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEDZAVY Văn Phòng Sở Y Tế
32 25530219030061 01/03/2019 22/03/2019 11/10/2019
Trễ hạn 142 ngày.
TRIỆU HỒNG THẮM - CÔNG TY CPDP SANOFI SYNTHELABO VIỆT NAM Văn Phòng Sở Y Tế
33 25530219030118 22/03/2019 05/04/2019 30/09/2019
Trễ hạn 123 ngày.
NGUYỄN VĂN PHONG _ CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM VÀ HÓA CHẤT QUANG XANH Văn Phòng Sở Y Tế
34 25530219040160 08/04/2019 02/05/2019 11/10/2019
Trễ hạn 115 ngày.
CÔNG TY THHH SANOFI AVENTIS VIỆT NAM Văn Phòng Sở Y Tế
35 25530219040168 11/04/2019 25/04/2019 30/09/2019
Trễ hạn 109 ngày.
NGUYỄN VĂN PHONG - CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM VÀ HÓA CHẤT QUANG XANH Văn Phòng Sở Y Tế
36 25530219040169 11/04/2019 25/04/2019 30/09/2019
Trễ hạn 109 ngày.
CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM HẢO SÂM Văn Phòng Sở Y Tế
37 25530219040172 16/04/2019 03/05/2019 11/10/2019
Trễ hạn 114 ngày.
TRIỆU THỊ HỒNG THẮM - CÔNG TY TNHH SANOFI AVENTIS VIỆT NAM Văn Phòng Sở Y Tế
38 25530219040173 16/04/2019 03/05/2019 11/10/2019
Trễ hạn 114 ngày.
BÙI NGUYỄN HẰNG NGA - CÔNG TY CỔ PHẦN SANOFI VIỆT NAM Văn Phòng Sở Y Tế
39 25530219040175 16/04/2019 03/05/2019 11/10/2019
Trễ hạn 114 ngày.
PHẠM VĂN NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SANOFI SYNTHELABO VIỆT NAM Văn Phòng Sở Y Tế
40 25530219050205 03/05/2019 13/06/2019 30/09/2019
Trễ hạn 76 ngày.
ĐINH THỊ THU NGÁT Văn Phòng Sở Y Tế
41 25530219050210 08/05/2019 22/05/2019 11/10/2019
Trễ hạn 101 ngày.
NGUYỄN ĐỨC QUỲNH - VPĐ D GLAXO SMITH KLINE PTE LTD TẠI TP HCM Văn Phòng Sở Y Tế
42 25530219050231 14/05/2019 28/05/2019 11/10/2019
Trễ hạn 97 ngày.
HOÀNG LÊ THẮNG - CÔNG TY TNHH SANOFI AVENTIS VIỆT NAM Văn Phòng Sở Y Tế
43 25530219050237 17/05/2019 24/05/2019 30/09/2019
Trễ hạn 90 ngày.
NGUYỄN ĐỨC HOÀNG Văn Phòng Sở Y Tế
44 25530219050269 27/05/2019 10/06/2019 11/10/2019
Trễ hạn 88 ngày.
CÔNG TY TNHH SANOFI AVENTIS VIỆT NAM Văn Phòng Sở Y Tế
45 25530219050270 27/05/2019 30/05/2019 30/09/2019
Trễ hạn 86 ngày.
LƯU CÔNG LỢI - CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC THÀNH ĐẠT Văn Phòng Sở Y Tế
46 25530219050271 27/05/2019 30/05/2019 30/09/2019
Trễ hạn 86 ngày.
CHU THỊ THANH - CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC THIÊN NHIÊN ÁNH MAI Văn Phòng Sở Y Tế
47 25530219050276 29/05/2019 07/06/2019 11/10/2019
Trễ hạn 89 ngày.
NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC - CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN MERAP Văn Phòng Sở Y Tế
48 25530219050280 30/05/2019 04/06/2019 30/09/2019
Trễ hạn 83 ngày.
VŨ ANH ĐỨC - CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM HẢO SÂM Văn Phòng Sở Y Tế
49 25530219060285 03/06/2019 17/06/2019 30/09/2019
Trễ hạn 74 ngày.
NGUYỄN ĐỨC QUỲNH - VPD D GLAXO SMITHKLINE PTE LTD TẠI TP HCM Văn Phòng Sở Y Tế
50 25530219060286 03/06/2019 17/06/2019 30/09/2019
Trễ hạn 74 ngày.
CÔNG TY CP DP SANOFI SYNTHELABO VIỆT NAM Văn Phòng Sở Y Tế
51 25530219060296 07/06/2019 12/06/2019 30/09/2019
Trễ hạn 77 ngày.
NGUYỄN ĐỨC HOÀNG - CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM AMEPRO VIỆT NAM Văn Phòng Sở Y Tế
52 25530219060311 14/06/2019 19/06/2019 30/09/2019
Trễ hạn 72 ngày.
NGUYỄN VĂN PHONG - CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM VÀ HÓA CHẤT QUANG XANH Văn Phòng Sở Y Tế
53 25530219060319 19/06/2019 03/07/2019 30/09/2019
Trễ hạn 62 ngày.
ĐINH THỊ CHÌ - CÔNG TY TNHH HOÀNG HƯƠNG Văn Phòng Sở Y Tế
54 25530219060338 27/06/2019 11/07/2019 30/09/2019
Trễ hạn 56 ngày.
TRIỆU THỊ HỒNG THẮM - CÔNG TY CỔ PHẦN SANOFI VIỆT NAM Văn Phòng Sở Y Tế
55 25530219070351 03/07/2019 08/07/2019 30/09/2019
Trễ hạn 59 ngày.
NGÔ THỊ PHƯƠNG - CONG TY CP THẢO DƯỢC THIÊN NHIÊN ĐẠI NGÀN Văn Phòng Sở Y Tế
56 25530219070352 03/07/2019 08/07/2019 30/09/2019
Trễ hạn 59 ngày.
NGÔ THỊ PHƯƠNG - CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THIÊN PHÚ KB TOÀN CẦU Văn Phòng Sở Y Tế
57 25530219070356 05/07/2019 10/07/2019 30/09/2019
Trễ hạn 57 ngày.
PHẠM NGỌC TUẤN - CÔNG TY CP NN HỮU CƠ TUỆ VIÊN Văn Phòng Sở Y Tế
58 25530219070361 10/07/2019 15/07/2019 30/09/2019
Trễ hạn 54 ngày.
TRẦN VIỆT NGHĨA - CÔNG TY CỔ PHẦN HOA LAN Văn Phòng Sở Y Tế
59 25530219070368 11/07/2019 18/07/2019 22/07/2019
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN THỊ HƯƠNG THẢO Văn Phòng Sở Y Tế
60 25530219070397 19/07/2019 02/08/2019 30/09/2019
Trễ hạn 40 ngày.
CHU VĂN VIỆT - CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THIÊN PHÚ KB TOÀN CẦU Văn Phòng Sở Y Tế
61 25530219070400 22/07/2019 05/08/2019 30/09/2019
Trễ hạn 39 ngày.
CÔNG TY CPDP MEDZAVY Văn Phòng Sở Y Tế
62 25530219070401 22/07/2019 25/07/2019 30/09/2019
Trễ hạn 46 ngày.
CÔNG TY CPDP MEDZAVY Văn Phòng Sở Y Tế
63 25530219070406 24/07/2019 31/07/2019 02/08/2019
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN ĐỨC LONG Văn Phòng Sở Y Tế
64 25530219070419 26/07/2019 09/08/2019 30/09/2019
Trễ hạn 35 ngày.
CHU VĂN VIỆT Văn Phòng Sở Y Tế
65 25530219080436 07/08/2019 12/08/2019 30/09/2019
Trễ hạn 34 ngày.
ĐINH THỊ THU NGÁT - CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SUNPHARM Văn Phòng Sở Y Tế
66 25530219080440 08/08/2019 22/08/2019 30/09/2019
Trễ hạn 26 ngày.
KIỀU THỊ LIỄU - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC SÀI GÒN Văn Phòng Sở Y Tế
67 25530219080454 16/08/2019 21/08/2019 30/09/2019
Trễ hạn 27 ngày.
CHU VĂN VIỆT - CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC THIÊN NHIÊN ÁNH MAI Văn Phòng Sở Y Tế
68 25530219080455 16/08/2019 21/08/2019 30/09/2019
Trễ hạn 27 ngày.
CHU VĂN VIỆTT- CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC Văn Phòng Sở Y Tế
69 25530219080472 20/08/2019 23/08/2019 30/09/2019
Trễ hạn 25 ngày.
ĐÀO VIỆT TIẾN - CÔNG TY CPDP MEDZAVY Văn Phòng Sở Y Tế
70 25530219080478 20/08/2019 23/08/2019 30/09/2019
Trễ hạn 25 ngày.
NGUYỄN THANH HƯƠNG - CÔNG TY CP NN HỮU CƠ TUỆ VIÊN Văn Phòng Sở Y Tế
71 25530219080480 21/08/2019 26/08/2019 30/09/2019
Trễ hạn 24 ngày.
LÊ THỊ HƯƠNG - CÔNG TY CỔ PHẦN HOA LAN Văn Phòng Sở Y Tế
72 25530219080499 28/08/2019 12/09/2019 30/09/2019
Trễ hạn 12 ngày.
CHU VĂN VIỆT - CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC THIÊN NHIÊN ÁNH MAI Văn Phòng Sở Y Tế
73 25530219080500 28/08/2019 12/09/2019 30/09/2019
Trễ hạn 12 ngày.
CHU VĂN VIỆT - CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC THÀNH ĐẠT Văn Phòng Sở Y Tế
74 25530219080506 29/08/2019 20/09/2019 07/10/2019
Trễ hạn 11 ngày.
CHU THỊ PHƯƠNG Văn Phòng Sở Y Tế
75 25530219080507 30/08/2019 23/09/2019 26/09/2019
Trễ hạn 3 ngày.
TRẦN HUY HƯNG Văn Phòng Sở Y Tế
76 25530219090512 05/09/2019 10/09/2019 30/09/2019
Trễ hạn 14 ngày.
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEDZAVY Văn Phòng Sở Y Tế
77 25530219090527 10/09/2019 13/09/2019 30/09/2019
Trễ hạn 11 ngày.
NGUYỄN VĂN PHONG - CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM VÀ HÓA CHẤT QUANG XANH Văn Phòng Sở Y Tế
78 25530219090528 10/09/2019 13/09/2019 30/09/2019
Trễ hạn 11 ngày.
NGUYỄN BÍCH NGỌC - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MERAP Văn Phòng Sở Y Tế
79 25530219090541 11/09/2019 02/10/2019 07/10/2019
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN THỊ HUYỀN Văn Phòng Sở Y Tế