CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 278 thủ tục
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
91 Cấp giấy phép bán rượu tiêu dùng tai chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Công thương
92 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán rượu tiêu dùng tai chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Công thương
93 Cấp lại giấy phép bán rượu tiêu dùng tai chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Công thương
94 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá. Công thương
95 Cấp bổ sung, sửa Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá. Công thương
96 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá. Công thương
97 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai. Công thương
98 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Công thương
99 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai. Công thương
100 Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục. Giáo dục & Đào tạo
101 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục. Giáo dục & Đào tạo
102 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại. Giáo dục & Đào tạo
103 Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở. Giáo dục & Đào tạo
104 Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâp trường). Giáo dục & Đào tạo
105 Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục. Giáo dục & Đào tạo