CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 284 thủ tục
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
76 Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập Kế hoạch & đầu tư
77 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng) Kế hoạch & đầu tư
78 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT (Thực hiện đối với trường hợp cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng; cấp lại, đổi thẻ BHYT) Bảo hiểm xã hội
79 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh. Kế hoạch & đầu tư
80 Giải thể tự nguyện hợp tác xã Kế hoạch & đầu tư
81 Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách Qũy Nội vụ
82 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Kế hoạch & đầu tư
83 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã Kế hoạch & đầu tư
84 Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Kế hoạch & đầu tư
85 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Kế hoạch & đầu tư
86 Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã Kế hoạch & đầu tư
87 Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã Kế hoạch & đầu tư
88 Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất hoặc cấp lại trang bổ sung của Giấy chứng nhận Tài nguyên & Môi trường
89 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện Công thương
90 Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của UBND huyện/Thành phố Công thương