CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 316 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
61 VH14 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Văn hóa
62 VH15 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Văn hóa
63 XD_2019_13 Thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện. Xây dựng
64 YT_2016_01 Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị nhầm lẫn khi ghi chép Giấy chứng sinh Y tế
65 YT_2016_02 Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng Y tế
66 BTXH_2019_01 Thủ tục hỗ trợ kinh phí điện táng, hoả táng Lao động thương binh & xã hội
67 VSATTP_01 Đề nghị cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm Y tế
68 VSATTP_02 Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm Y tế
69 VSANTP_01 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 2 Điều 6 Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế (Phòng Y tế). Y tế
70 GTVT_2017_08 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa Giao thông Vận tải
71 HTX_2019_02 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã. Kế hoạch & đầu tư
72 NN_2019_02 Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
73 DD_2018_02 Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai Đăng ký biện pháp bảo đảm
74 CT_02 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ Công thương
75 HTX_2019_03 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Kế hoạch & đầu tư