CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 316 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
46 VH_2018_01 Thủ tục Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Thông tin Truyền thông
47 VH_2018_02 Thủ tục Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Thông tin Truyền thông
48 VH01 Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh karaoke (do cơ quan cấp giấy phép kinh doanh cấp huyện cấp) Văn hóa
49 VH02 Thủ tục công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” Văn hóa
50 VH03 Thủ tục công nhận “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa” và tương đương Văn hóa
51 VH04 Thủ tục công nhận “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương Văn hóa
52 VH05 Thủ tục công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Văn hóa
53 VH06 Thủ tục công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Văn hóa
54 VH07 Thủ tục công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Văn hóa
55 VH08 Thủ tục công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Văn hóa
56 VH09 Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản Văn hóa
57 VH10 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình(thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Văn hóa
58 VH11 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Văn hóa
59 VH12 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Văn hóa
60 VH13 Thủ tục cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Văn hóa