CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 294 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
76 CAX08 Xóa đăng ký thường trú Công an
77 CAX09 Tách sổ hộ khẩu Công an
78 CAX10 Cấp giấy chuyển hộ khẩu Công an
79 CAX11 Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu Công an
80 CAX12 Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú Công an
81 CAX13 Xác nhận đơn đề nghị cấp lại CMND Công an
82 CAX14 Đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh Công an
83 CAX15 Đăng ký sang tên, di chuyển xe từ tỉnh này sang tỉnh khác Công an
84 GDDT_2019_X01 Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học. Giáo dục & Đào tạo
85 GDDT_2019_X02 Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập. Giáo dục & Đào tạo
86 GDDT_2019_X03 Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại. Giáo dục & Đào tạo
87 GDDT_2019_X04 Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập. Giáo dục & Đào tạo
88 GD_2020_C01 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Giáo dục & Đào tạo
89 GTVT_2017_X01 Đăng ký phương tiện thuỷ nội địa lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa. Giao thông Vận tải
90 GTVT_2017_X02 Đăng ký phương tiện thuỷ nội địa lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa. Giao thông Vận tải