CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 294 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
61 HT_X17 Thủ tục cấp bản sao trích lục Hộ tịch Hành chính tư pháp
62 TT-HCTP_X25 Ghi chú việc nuôi con nuôi của công dân Việt Nam ở trong nước nhận trẻ em nước ngoài làm con nuôi Hành chính tư pháp
63 BHXH_H_01 Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT Bảo hiểm xã hội
64 BHXH_H_02 Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện; cấp sổ BHXH Bảo hiểm xã hội
65 BHXH_H_03 Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT Bảo hiểm xã hội
66 BHXH_H_04 Giải quyết hưởng chế độ thai sản (Thực hiện đối với trường hợp người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận con, nhận nuôi con nuôi) Bảo hiểm xã hội
67 BHXH_H_05 Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người chấp hành xong hình phạt tù, người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp, người được Tòa án hủy quyết định tuyên bố mất tích Bảo hiểm xã hội
68 BHXH_H_09 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT (Thực hiện đối với trường hợp cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng; cấp lại, đổi thẻ BHYT) Bảo hiểm xã hội
69 CAX01 Khai báo tạm vắng Công an
70 CAX02 Đăng ký tạm trú Công an
71 CAX03 Cấp đổi, cấp lại sổ tạm trú Công an
72 CAX04 Tiếp nhận thông báo lưu trú Công an
73 CAX05 Đăng ký thường trú Công an
74 CAX06 Cấp lại, cấp đổi sổ hộ khẩu Công an
75 CAX07 Điều chỉnh thay đổi trong sổ tạm trú Công an