CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 111 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
16 1.009463.000.00.00.H31 Thỏa thuận về nội dung liên quan đến đường thủy nội địa đối với công trình không thuộc kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa và các hoạt động trên đường thủy nội địa Đường thủy nội địa
17 1.004325.000.00.00.H31 Cấp Giấy chứng nhận lưu hành, tem lưu hành cho xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ Đăng kiểm
18 1.001046.000.00.00.H31 Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức thi công của nút giao đấu nối vào quốc lộ Đường bộ
19 1.009443.000.00.00.H31 Đổi tên cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu Đường thủy nội địa
20 1.009445.000.00.00.H31 Thỏa thuận nâng cấp bến thủy nội địa thành cảng thủy nội địa Đường thủy nội địa
21 1.005018.000.00.00.H31 Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo Đăng kiểm
22 2.001919.000.00.00.H31 Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác Đường bộ
23 1.009444.000.00.00.H31 Gia hạn hoạt động cảng, bến thủy nội địa Đường thủy nội địa
24 1.009465.000.00.00.H31 Chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông Đường thủy nội địa
25 1.005005.000.00.00.H31 Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong kiểm tra lưu hành xe chở người bố bánh có gắn động cơ Đăng kiểm
26 1.001035.000.00.00.H31 Cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của quốc lộ đang khai thác đối với đoạn, tuyến quốc lộ thuộc phạm vi được giao quản lý Đường bộ
27 ĐTNĐ_12/2020_04 Chấp thuận điều chỉnh phương án đảm bảo an toàn giao thông đối với thi công công trình trên đường thuỷ nội địa địa phương; đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ địa phương Đường thủy nội địa
28 1.001261.000.00.00.H31 Cấp Giấy chứng nhận, Tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Đăng kiểm
29 1.001061.000.00.00.H31 Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào quốc lộ. Đường bộ
30 1.009464.000.00.00.H31 Công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa Đường thủy nội địa