CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 183 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
61 HHC -ATVSTP01 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống An toàn vệ sinh thực phẩm và dinh dưỡng
62 DP_2019_04 Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ (trường hợp bị hư hỏng hoặc bị mất) Dược- Mỹ phẩm
63 D_MP_2019_04 Đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc Dược- Mỹ phẩm
64 MP_2018_04_THU_PHI Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm Dược- Mỹ phẩm
65 GDYK_2018_04 Khám giám định để xác định lao động nữ không đủ sức khỏe để chăm sóc con sau khi sinh hoặc sau khi nhận con do nhờ người mang thai hộ hoặc phải nghỉ dưỡng thai Giám định y khoa
66 GQKNTC04 Giải quyết tố cáo Giải quyết khiếu nại, tố cáo
67 KCB04 Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám đa khoa Khám, chữa bệnh
68 KCB2018_04 Công bố cơ sở đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe lái xe thuộc thẩm quyền Sở Y tế Khám, chữa bệnh
69 K_CB_2019_04 Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám đa khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Khám, chữa bệnh
70 YTDP04 Công bố phòng xét nghiệm đủ điều kiện thực hiện xét nghiệm sàng lọc HIV Y tế dự phòng
71 YTDP_2018_04 Công bố cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế bằng chế phẩm Y tế dự phòng
72 TB_2019_04 Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A Trang thiết bị y tế
73 ATVSTP05 Thủ tục Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm An toàn vệ sinh thực phẩm và dinh dưỡng
74 ATVSTP_2018_05 Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu theo phương thức kiểm tra chặt An toàn vệ sinh thực phẩm và dinh dưỡng
75 DP_2019_05 Điều chỉnh nội dung Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ Dược- Mỹ phẩm