CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 183 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
46 DP_2019_03 Cấp Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ trong trường hợp CCHND bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp CCHND Dược- Mỹ phẩm
47 D_MP_2019_03 Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt đối với cơ sở bán lẻ thuốc có kinh doanh thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất thuốc độc, nguyên liệu độc làm thuốc; thuốc, dược chất trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Dược- Mỹ phẩm
48 MP_2018_03 Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng Dược- Mỹ phẩm
49 MP_2019_03 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm Dược- Mỹ phẩm
50 DS_2018_03 Đề nghị thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
51 GDYK_2018_03 Khám giám định để thực hiện chế độ tử tuất Giám định y khoa
52 GQKNTC03 Giải quyết khiếu nại lần hai Giải quyết khiếu nại, tố cáo
53 KCB03 Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam trong trường hợp bị thu hồi theo quy định tại điểm c, d, đ, e và g Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh Khám, chữa bệnh
54 KCB2018_03 Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng Khám, chữa bệnh
55 KCB_04 Cấp giấy chứng nhận là lương y cho các đối tượng quy định tại Khoản 6, Điều 1, Thông tư số 29/2015/TT-BYT Khám, chữa bệnh
56 K_CB_2019_03 Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh bị mất hoặc hư hỏng chứng chỉ hành nghề hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm a, b Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh Khám, chữa bệnh
57 YTDP03 Cấp lại giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học Y tế dự phòng
58 YTDP_2018_03 Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế Y tế dự phòng
59 TB_2019_03 Công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế Trang thiết bị y tế
60 ATVSTP_2018_04 Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu theo phương thức kiểm tra thông thường An toàn vệ sinh thực phẩm và dinh dưỡng