CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 124 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
61 NCC_2020_14 Thủ tục đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ Người có công
62 NCC_2020_15 Thủ tục hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ Người có công
63 NCC_2020_16 Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động Người có công
64 NCC_2020_17 Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần Người có công
65 NCC_2020_18 Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần Người có công
66 NCC_2020_19 Thủ tục giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ Người có công
67 NCC_2020_20 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác Người có công
68 NCC_2020_21 Thủ tục giám định vết thương còn sót Người có công
69 NCC_2020_22 Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh Người có công
70 NCC_2020_23 Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Người có công
71 NCC_2020_24 Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Người có công
72 NCC_2020_25 Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày Người có công
73 NCC_2020_26 Thủ tục giải quyết chế độ người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế Người có công
74 NCC_2020_27 Thủ tục di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng Người có công
75 NCC_2020_28 Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng Người có công