CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 124 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
46 LD_2020_03 Thủ tục phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng thực hiện năm trước và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh làm chủ sở hữu Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm xã hội
47 LD_2020_08 Thủ tục rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm xã hội
48 NCC_2020_01 Thủ tục hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân trong trường hợp:Bị tạm đình chỉ chế độ do bị kết án tù đã chấp hành xong hình phạt tù; Bị tạm đình chỉ do xuất cảnh trái phép nay trở về nước cư trú; Đã đi khỏi địa phương nhưng không làm thủ tục di chuyển hồ sơ nay quay lại đề nghị tiếp tục hưởng chế độ; Bị tạm đình chỉ chế độ chờ xác minh của cơ quan điều tra; Người có công
49 NCC_2020_02 Thủ tục giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến Người có công
50 NCC_2020_03 Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh Người có công
51 NCC_2020_04 Thủ tục giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng Người có công
52 NCC_2020_05 Thủ tục sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công Người có công
53 NCC_2020_06 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Người có công
54 NCC_2020_07 Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết. Người có công
55 NCC_2020_08 Thủ tục mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân Người có công
56 NCC_2020_09 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Campuchia Người có công
57 NCC_2020_10 Thủ tục xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ Người có công
58 NCC_2020_11 Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ Người có công
59 NCC_2020_12 Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Người có công
60 NCC_2020_13 Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Người có công