CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 6676 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
91 GDDT_2018/11_01 Cấp Chứng nhận trường mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dục Giáo dục & Đào tạo
92 GDDT_2018/12_01 Thủ tục Cấp Chứng nhận trường trung học đạt kiểm định chất lượng giáo dục Giáo dục & Đào tạo
93 GDDT_2019_01 Thành lập trường trung học phổ thông công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông tư thục. Giáo dục & Đào tạo
94 HTVBCC2018_DT_01 Thủ tục cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
95 HTVBCC2018_01 Thủ tục công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
96 TTS2018_01 Đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông Quy chế thi - tuyển sinh
97 TTS2018_DT_01 Đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia Quy chế thi - tuyển sinh
98 HDKHCN_2019_01 Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ Hoạt động khoa học & công nghệ
99 HDKHCN_2019_02 Thủ tục cấp thay đổi nội dung, cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ Hoạt động khoa học & công nghệ
100 HĐKHCN_2018_01 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ Hoạt động khoa học & công nghệ
101 ATBXHN_2018_01 Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế). Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân
102 SHTT_2018_01 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp Sở hữu trí tuệ
103 TCDLCL_2018_01 Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng
104 TCDLCL_2019_01 Thủ tục miễn giảm kiểm tra chất lượng hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng
105 DT_2019_01 Thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định chủ trương đầu tư dự án do nhà đầu tư đề xuất Đấu thầu