CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 6738 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
6646 NN_2019_02 Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
6647 NN_2019_02 Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
6648 NN_2019_03 Bố trí ổn định dân cư trong huyện. Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
6649 NN_2019_03 Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
6650 NN_2019_04 Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do UBND tỉnh phân cấp. Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
6651 NN_2019_05 Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
6652 NN_2019_06 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản (sau đây gọi là giấy chứng nhận ATTP) Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
6653 NN_2019_07 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn) Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
6654 NN_2019_08 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận) Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
6655 NN_2019_X01 Hỗ trợ đầu tư xây dựngphát triển thủy lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện). Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
6656 TDKT_2018_01 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Nội vụ
6657 TDKT_2018_02 Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến Nội vụ
6658 TDKT_2018_03 Tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở Nội vụ
6659 TDKT_2018_04 Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Nội vụ
6660 TDKT_2018_05 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Nội vụ