CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 2070 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
2041 dd_2019_23 Thủ tục thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam Tài nguyên & Môi trường
2042 dd_2019_24 Thủ tục Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm Tài nguyên & Môi trường
2043 dd_2019_25 Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý Tài nguyên & Môi trường
2044 dd_2019_26 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền Tài nguyên & Môi trường
2045 TT_2016_H01 Xử lý đơn tại cấp huyện Thanh tra
2046 TT_2016_H02 Tiếp công dân tại cấp huyện Thanh tra
2047 TT_2016_H03 Giải quyết tố cáo tại cấp huyện Thanh tra
2048 TT_2016_H04 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện Thanh tra
2049 TT_2016_H05 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện Thanh tra
2050 TT_2016_H06 Thủ tục thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập Thanh tra
2051 TT_2016_H07 Thủ tục công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập Thanh tra
2052 TT_2016_H08 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập Thanh tra
2053 TT_2016_H09 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình Thanh tra
2054 TT_2016_H10 Thủ tục thực hiện việc giải trình Thanh tra
2055 XD_2019_01 Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh. Xây dựng