CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 2472 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
2461 NCC17 Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần Lao động thương binh & xã hội
2462 NCC18 Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần Lao động thương binh & xã hội
2463 NCC19 Thủ tục giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ Lao động thương binh & xã hội
2464 NCC20 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác Lao động thương binh & xã hội
2465 NCC21 Thủ tục giám định vết thương còn sót Lao động thương binh & xã hội
2466 DD17 Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Tài nguyên & Môi trường
2467 DD28 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất; chuyển quyền sử dụng đất của hộ gia đình vào doanh nghiệp tư nhân. Tài nguyên & Môi trường
2468 DD33 Thẩm định phương án sử dụng đất của công ty nông, lâm nghiệp. Tài nguyên & Môi trường
2469 DD34 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân Tài nguyên & Môi trường
2470 dd_h21 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở; Tài nguyên & Môi trường
2471 DD17 Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Tài nguyên & Môi trường
2472 DD34 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân Tài nguyên & Môi trường