CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 269 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 CA_X01 Khai báo tạm vắng Công an
2 GD_2018_28 Chuyển trường đối với học sinh tiểu học. Giáo dục & Đào tạo
3 HCTPH2015_01 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (cấp huyện) Hành chính tư pháp
4 NCC31 Thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ Lao động thương binh & xã hội
5 QS_X01 Đăng ký nghĩa vụ quân sự Quân sự quốc phòng
6 DD10 Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu; Tài nguyên & Môi trường
7 DD_2018_01 Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (gồm trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất hoặc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất) Tài nguyên & Môi trường
8 dd_2019_03 Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất Tài nguyên & Môi trường
9 TT_2016_X01 Xử lý đơn tại cấp xã Thanh tra
10 TT_2016_X02 Tiếp công dân tại cấp xã Thanh tra
11 TT_2016_X03 Giải quyết tố cáo tại cấp xã Thanh tra
12 TT_2016_X04 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã Thanh tra
13 TT_2016_X05 Thủ tục thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập. Thanh tra
14 TT_2016_X06 Thủ tục công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập. Thanh tra
15 TT_2016_X07 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập. Thanh tra