CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 282 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 HCTP_2018_H02 Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật Hành chính tư pháp
2 HG_X01 Bầu hòa giải viên Hành chính tư pháp
3 BHXH_H_2020_01 Lập danh sách đối tượng tham gia bảo hiểm y tế do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý Lao động thương binh & xã hội
4 COVID_2020_01 Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-19 Lao động thương binh & xã hội
5 COVID_2020_03 Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động phải ngừng việc do đại dịch COVID-19 Lao động thương binh & xã hội
6 COVID_2020_04 Hỗ trợ mgười lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc do đại dịch COVID-19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp Lao động thương binh & xã hội
7 VH10 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình(thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Văn hóa
8 VSATTP_2017_02 Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014 Y tế
9 HG_X02 Bầu tổ trưởng tổ hòa giải Hành chính tư pháp
10 COVID_2020_02 Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do đại dịch COVID-19 Lao động thương binh & xã hội
11 HG_X03 Thôi làm hòa giải viên Hành chính tư pháp
12 HG_X04 Thanh toán thù lao cho hòa giải viên Hành chính tư pháp
13 COVID_2020_05 Hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch COVID-19 Lao động thương binh & xã hội
14 GDDT_2019_H06 Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục. Giáo dục & Đào tạo
15 GDPL_2018_X01 Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật Hành chính tư pháp