CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 170 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 BHXH_H_01 Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT Bảo hiểm xã hội
2 BHXH_H_2020_01 Lập danh sách đối tượng tham gia bảo hiểm y tế do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý Lao động thương binh & xã hội
3 BTXH_2020_10 Thủ tục cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp Lao động thương binh & xã hội
4 COVID_2020_01 Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-19 Lao động thương binh & xã hội
5 TC_2018_X09 Quyết định tiêu hủy tài sản công - cấp xã Tài chính
6 TC_2018_X10 Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại - cấp xã Tài chính
7 TC_2018_X11 Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê - cấp xã Tài chính
8 TC_2018_X12 Quyết định xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúc - cấp xã Tài chính
9 TC_2018_X13 Quyết định xử lý tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự án - cấp xã Tài chính
10 dd_2019_X01 Hòa giải tranh chấp đất đai. Tài nguyên & Môi trường
11 BHXH_H_02 Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện; cấp sổ BHXH Bảo hiểm xã hội
12 COVID_2020_02 Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do đại dịch COVID-19 Lao động thương binh & xã hội
13 BHXH_H_03 Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT Bảo hiểm xã hội
14 COVID_2020_03 Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động phải ngừng việc do đại dịch COVID-19 Lao động thương binh & xã hội
15 BHXH_H_04 Giải quyết hưởng chế độ thai sản (Thực hiện đối với trường hợp người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận con, nhận nuôi con nuôi) Bảo hiểm xã hội