CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 188 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 CAX01 Khai báo tạm vắng Công an
2 CAX02 Đăng ký tạm trú Công an
3 CAX03 Cấp đổi, cấp lại sổ tạm trú Công an
4 CAX04 Tiếp nhận thông báo lưu trú Công an
5 CAX05 Đăng ký thường trú Công an
6 CAX06 Cấp lại, cấp đổi sổ hộ khẩu Công an
7 CAX07 Điều chỉnh thay đổi trong sổ tạm trú Công an
8 CAX08 Xóa đăng ký thường trú Công an
9 CAX09 Tách sổ hộ khẩu Công an
10 CAX10 Cấp giấy chuyển hộ khẩu Công an
11 CAX11 Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu Công an
12 CAX12 Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú Công an
13 CAX13 Xác nhận đơn đề nghị cấp lại CMND Công an
14 CAX14 Đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh Công an
15 CAX15 Đăng ký sang tên, di chuyển xe từ tỉnh này sang tỉnh khác Công an