CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 16 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 GDTPXD_2019_01 Thủ tục bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng đối với các cá nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh. Giám định tư pháp xây dựng
2 KDBDS_2019_01 Thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do UBND tỉnh quyết định. Kinh doanh bất động sản
3 NO_2019_01 Thủ tục thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua. Nhà ở
4 QLCLCTXD_2019_01 Thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh. Quản lý chất lượng công trình xây dựng
5 GDTPXD_2019_02 Đăng ký công bố thông tin người giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc đối với các cá nhân, tổ chức thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng giám định tư pháp xây dựng trên địa bàn được Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép hoạt động. Giám định tư pháp xây dựng
6 KDBDS_2019_02 Thủ tục cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. Kinh doanh bất động sản
7 NO_2019_02 Thủ tục cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước. Nhà ở
8 GDTPXD_2019_03 Điều chỉnh, thay đổi thông tin cá nhân, tổ chức giám định tư pháp xây dựng đối với cá nhân, tổ chức do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã tiếp nhận đăng ký, công bố thông tin. Giám định tư pháp xây dựng
9 KDBDS_2019_03 Thủ tục cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản: - Trường hợp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do bị mất, bị rách, bị cháy, bị hủy hoại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng - Trường hợp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do hết hạn (hoặc gần hết hạn) Kinh doanh bất động sản
10 NO_2019_03 Thủ tục cho thuê nhà ở sinh viên thuộc sở hữu nhà nước. Nhà ở
11 NO_2019_04 Thủ tục cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước. Nhà ở
12 HDXD_2019_05 Cấp/nâng hạng/điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III. Hoạt động xây dựng
13 NO_2019_05 Thủ tục bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước. Nhà ở
14 NO_2019_06 Thủ tục lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại đối với trường hợp chỉ định chủ đầu tư quy định tại Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP. Nhà ở
15 HDXD_2019_07 Thủ tục cấp/điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III. Hoạt động xây dựng