CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 12 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 MP_2019_01 Cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm sản xuất trong nước Dược- Mỹ phẩm
2 KCB01 Cấp mới chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam Khám, chữa bệnh
3 DP_2019_02 Cấp Chứng chỉ hành nghề dược (bao gồm cả trường hợp cấp Chứng chỉ hành nghề dược nhưng Chứng chỉ hành nghề dược bị thu hồi theo quy định tại các khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Điều 28 của Luật dược) theo hình thức xét hồ sơ Dược- Mỹ phẩm
4 KCB04 Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám đa khoa Khám, chữa bệnh
5 KCB05 Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám chuyên khoa: Nội tổng hợp, phòng khám bác sỹ gia đình; thuộc hệ nội; phòng tư vấn khám bệnh, chữa bệnh qua điện thoại, phòng tư vấn chăm sóc sức khỏe qua các phương tiện công nghệ thông tin, viễn thông và thiết bị y tế; ngoại; phụ sản - kế hoạch hoá gia đình; răng hàm mặt; tai mũi họng; mắt; phẫu thuật thẩm mỹ; phục hồi chức năng; ung bướu; da liễu; tâm thần Khám, chữa bệnh
6 DMP09 Đăng ký tái kiểm tra “Thực hành tốt nhà thuốc” (GPP) Dược- Mỹ phẩm
7 DMP10 Đăng ký tái kiểm tra “Thực hành tốt phân phối thuốc” (GDP) Dược- Mỹ phẩm
8 KCB10 Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng chẩn trị y học cổ truyền Khám, chữa bệnh
9 DMP12 Cấp giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo mỹ phẩm Dược- Mỹ phẩm
10 KCB13 Cấp giấy phép hoạt động đối với Trạm xá, trạm y tế cấp xã Khám, chữa bệnh
11 KCB19 Điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn Khám, chữa bệnh
12 KCB21 Phê duyệt danh mục khám bệnh, chữa bệnh bổ sung Khám, chữa bệnh