CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 20 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 TTS2018_01 Đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông Quy chế thi - tuyển sinh
2 GDDT_2019_02 Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động giáo dục. Giáo dục & Đào tạo
3 TTS2018_02 Phúc khảo bài thi trung học phổ thông quốc gia Quy chế thi - tuyển sinh
4 GDDT_2019_03 Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động trở lại. Giáo dục & Đào tạo
5 GDDT_2019_07 Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động giáo dục. Giáo dục & Đào tạo
6 GDDT_2019_08 Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động trở lại. Giáo dục & Đào tạo
7 HTVBCC2020_DT_01 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
8 GDDT_2019_12 Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục. Giáo dục & Đào tạo
9 GDDT_2019_13 Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục trở lại. Giáo dục & Đào tạo
10 GDDT_2019_14 Sáp nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ, tin học. Giáo dục & Đào tạo
11 GDDT_2019_16 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học. Giáo dục & Đào tạo
12 GDDT2018_17 Thủ tục điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học Giáo dục & Đào tạo
13 GDDT2018_18 Thủ tục đề nghị được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trở lại Giáo dục & Đào tạo
14 GDDT2018_19 Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa Giáo dục & Đào tạo
15 GDDT2018_20 Thủ tục xác nhận đăng ký hoạt động giáo dục kỹ năng sống, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa Giáo dục & Đào tạo