CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 16 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 TTS2018_DT_01 Đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia Quy chế thi - tuyển sinh
2 GDDT_2018/11_02 Cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Giáo dục & Đào tạo
3 TTS2018_DT_02 Đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy Quy chế thi - tuyển sinh
4 GDDT_2018/11_03 Cho phép hoạt động đối với cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Giáo dục & Đào tạo
5 GDDT_2018/12_03 Thủ tục Cấp Chứng nhận trường tiểu học đạt kiểm định chất lượng giáo dục Giáo dục & Đào tạo
6 GDDT_2018/11_04 Bổ sung, điều chỉnh quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Giáo dục & Đào tạo
7 GDDT_2018/11_05 Giải thể cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Giáo dục & Đào tạo
8 GDDT_2018/11_06 Phê duyệt liên kết giáo dục Giáo dục & Đào tạo
9 GDDT_DT2018_06 Thủ tục xét, cấp học bổng chính sách Giáo dục & Đào tạo
10 GDDT_DT2018_07 Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục Giáo dục & Đào tạo
11 GDDT_2018/11_08 Chấm dứt hoạt động liên kết giáo dục theo đề nghị của các bên liên kết Giáo dục & Đào tạo
12 GDDT_DT2018_08 Thủ tục phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài Giáo dục & Đào tạo
13 GDDT_2018/11_09 Cho phép hoạt động giáo dục trở lại đối với cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Giáo dục & Đào tạo
14 GDDT_2018/11_10 Chấm dứt hoạt động của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Giáo dục & Đào tạo
15 HTVBCC2020_DT_02 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ Hệ thống văn bằng, chứng chỉ