CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 128 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 1.009397.000.00.00.H31 Thủ tục tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn quản lý (không thuộc trường hợp trong khuôn khổ hợp tác quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung ương) Nghệ thuật biểu diễn
2 1.003035.000.00.00.H31 Thủ tục cấp giấy phép phổ biến phim Điện ảnh
3 1.004551.000.00.00.H31 Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Du lịch khác
4 1.004594.000.00.00.H31 Thủ tục Công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1-3 sao đối với cơ sở lưu trú du lịch (khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch) Du lịch khác
5 2.001631.000.00.00.H31 Thủ tục đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia Di sản văn hóa
6 1.003310.000.00.00.H31 Thủ tục cấp lại Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình Gia đình
7 1.005441.000.00.00.H31 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh) Gia đình
8 1.003490.000.00.00.H31 Thủ tục công nhận khu du lịch cấp tỉnh Lữ hành
9 1.004528.000.00.00.H31 Thủ tục công nhận điểm du lịch cấp tỉnh Lữ hành
10 1.001833.000.00.00.H31 Thủ tục tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật (thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm
11 1.004723.000.00.00.H31 Thủ tục cho phép tổ chức triển khai sử dụng vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thể thao, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn tính năng, tác dụng được sử dụng làm đạo cụ Quản lý sử dụng vũ khí, súng săn, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
12 1.002445.000.00.00.H31 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp Thể dục thể thao
13 1.008895.000.00.00.H31 Thủ tục thông báo thành lập thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công lập và thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam Thư viện
14 1.003676.000.00.00.H31 Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp tỉnh Văn hóa cơ sở
15 1.003784.000.00.00.H31 Thủ tục cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh