CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 173 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 DG_01 Thủ tục cấp thẻ Đấu giá viên Bán đấu giá tài sản
2 DG_2017_01 Thủ tục đăng ký danh sách đấu giá viên Bán đấu giá tài sản
3 BTNN_2018_01 Phục hồi danh dự (cấp tỉnh) Bồi thường nhà nước
4 CC_01 Đăng ký tập sự hành nghề công chứng Công chứng
5 CT01 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Chứng Thực
6 BPBD_2018_01 Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (gồm trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất hoặc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất) Đăng ký biện pháp bảo đảm
7 GĐTP_01 Bổ nhiệm giám định viên tư pháp Giám Định Tư Pháp
8 HG_2018_01 Đăng ký làm hòa giải viên thương mại vụ việc Hòa giải thương mại
9 LLTP_2018_01 Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam Lý lịch tư pháp
10 LS_01 Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Luật Sư
11 NCN_01 Thủ tục đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài Nuôi con nuôi
12 PBGDPL_01 Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật tỉnh Phổ biến, giáo dục pháp luật
13 QT_2018_01 Cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam Quốc tịch
14 QTV_01 Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản
15 TGPL_2018_01 Thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý