CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 52 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 2.001116.000.00.00.H31 Thủ tục bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng đối với các cá nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh. Giám định Tư pháp Xây dựng
2 1.002630.000.00.00.H31 Thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do UBND tỉnh quyết định đầu tư. Kinh doanh bất động sản
3 1.007750.000.00.00.H31 Thủ tục thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua. Nhà ở
4 1.008432.000.00.00.H31 Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Quy hoạch - Kiến trúc
5 1.002701.000.00.00.H31 Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh. Quy hoạch - Kiến trúc
6 1.008890.000.00.00.H31 Cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp Quy hoạch - Kiến trúc
7 1.008891.000.00.00.H31 Cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc Quy hoạch - Kiến trúc
8 1.008989.000.00.00.H31 Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc (do chứng chỉ hành nghề bị mất, hư hỏng hoặc thay đổi thông tin cá nhân được ghi trong chứng chỉ hành nghề kiến trúc). Quy hoạch - Kiến trúc
9 1.008991.000.00.00.H31 Gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc Quy hoạch - Kiến trúc
10 1.008992.000.00.00.H31 Công nhận chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài ở Việt Nam Quy hoạch - Kiến trúc
11 QLCLCTXD_2021_01 Thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh. Quản lý chất lượng công trình xây dựng
12 1.002515.000.00.00.H31 Đăng ký công bố thông tin người giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc đối với các cá nhân, tổ chức thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng giám định tư pháp xây dựng trên địa bàn được Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép hoạt động. Giám định Tư pháp Xây dựng
13 1.002572.000.00.00.H31 Thủ tục cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. Kinh doanh bất động sản
14 1.007764.000.00.00.H31 Thủ tục cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước. Nhà ở
15 1.003011.000.00.00.H31 Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh. Quy hoạch - Kiến trúc